Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Maja 2024 r. Imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalnego serwisu internetowego Miasta Koła

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego serwisu internetowego Miasta Koła.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
29-03-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.


Wyłączenia
  Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Kole i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów - nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 2. możliwa zmiana wielkości czcionki,
 3. skróty klawiszowe dostępne we wszystkich przeglądarkach,
 4. zastosowano prawidłowy kontrast,
 5. możliwość zmiany kontrastu
 6. konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 7. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 8. nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 9. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 10. fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 11. pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 12. wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 13. elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Skróty klawiszowe

ALT + 1 - przejdź do wyszukiwarki
ALT + 2 - przejdź do mapy strony
ALT + 3 - przejdź do strony głównej
ALT + 4 - wersja z wysokim kontrastem
ALT + 5 - wersja z domyślnym kontrastem

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Ruciński. Kontakt: bhp@kolo.pl, tel. (63) 26 27 538. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności Oficjalnego serwisu internetowego Miasta Koła jest Dariusz Ruciński, bhp@kolo.pl, tel. (63) 26 27 538. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących Oficjalnego serwisu internetowego Miasta Koła odpowiada:

Koordynator ds. dostępności: Dariusz Ruciński
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111b
e-mail: bhp@kolo.pl
tel. +48 63 26 27 538

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Kole znajduje się w budynkach zlokalizowanych przy:

ul. Stary Rynek 1 - Ratusz Miejski
62-600 Koło

ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło

W budynku przy ul. Stary Rynek 1 – Ratusz Miejski znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do windy zewnętrznej prowadzi wejście od ul. Stary Rynek 1 (tylne wejście bramą od strony dziedzińca). Przy głównym wejściu od strony Rynku znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy.

W budynku przy ul. Mickiewicza 12 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do windy zewnętrznej prowadzi wejście od ul. Klasztornej (tylne wejście od strony parkingu). Przy głównym wejściu od strony ul. Mickiewicza znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy.

Schody we wszystkich budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

W pobliżu trzech lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu trzech lokalizacji osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych przed budynkami Urzędu Miejskiego w Kole. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynków Urzędu Miejskiego w Kole.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miejski w Kole realizując zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy osoby posługującej się językiem migowym.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Urząd Miejski w Kole oferuje usługę Wideotłumacz dla osób głuchych. Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Jak to zrobić?

Gdy wejdziesz do budynku przy ulicy Stary Rynek 1 poszukaj Biura Obsługi Klienta. Tam w Punkcie Obsługi Mieszkańca poinformuj pracownika, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Zostaniesz skierowany do pokoju gdzie trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szukasz Wideotłumacza, znajdziesz go u nas.

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA