Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Poradnik dla przedsiębiorcy

1. Co to jest działalność gospodarcza?

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Podstawa prawna: art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych pobytem turystów.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Pojęcie przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działaności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działaności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularz EDG-1.

Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej lub ewidencji działalności gospodarczej.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

  • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
  • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
  • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.


Wniosek o wpis do CIDEG może być złożony:

  • osobiście lub przez pełnomocnika

Urząd Miejski w Kole
Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 110
tel. (0-63) 262 75 18
fax. (0-63) 272-29-84

 

  • można również przesłać listem poleconym (adres jak wyżej), w takim przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
  • można również złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG


Ważne adresy instytucji:

1. Urząd Statystyczny w Poznaniu
Oddział w Koninie
62-510 Konin
ul. Poznańska 84
tel. 63 249 94 09, 63 249 94 11, fax 63 249 94 10
e-mail: uspoz.okonin@stat.gov.pl


2. Urząd Skarbowy w Kole
62-600 Koło
ul. Bolesława Prusa 10,
tel.-(63) 2628500, fax-(63) 2628550,
e-mail: us3010@wp.mofnet.gov.pl


3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koninie
Inspektorat w Kole
62-600 Koło
ul. B. Prusa 11
Tel.: (63) 272-11-07
801 400 987 – centrum obsługi telefonicznej dla telefonów stacjonarnych
22 560 16 00 - centrum obsługi telefonicznej dla telefonów komórkowych
www.zus.pl


4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole
62-600 Koło
ul. Niezłomnych 8
tel. (63) 272 52 89, 272 29 91
tel./fax (63) 272 29 91
e-mail: kolo@krus.gov.pl

Opracował: Mirosław Kwiręg

Dodane: 07 Lipiec 2020  18:47:24    Ostatnia aktualizacja: 19 Październik 2021  11:34:14
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA