Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  2 Czerwca 2023 r. Imieniny: Piotra i Erazma

Zasłużony dla Miasta Koła

Zgodnie z Uchwałą Nr LX/571/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" oraz trybu i zasad jego nadawania tytuł nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań przyczyniły się do rozwoju i promocji bądź znaczącej poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Koła.


Teresa Bartoszewicz – Krawczyk
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska w Kole Uchwałą Nr LXI/579/2018 z dnia 26 września 2018 r.
nadała Pani
Teresie Bartoszewicz-Krawczyk
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Teresie Bartoszewicz-Krawczyk wnioskowało Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Kole.

Pani Teresa Bartoszewicz – Krawczyk była lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Jako ordynator przez wiele lat prowadziła oddział internistyczny i poradnię kardiologiczną w kolskim szpitalu. Z pasją i oddaniem służyła pacjentom a swoją wiedzą dzieliła się z kolejnymi pokoleniami lekarzy internistów pracujących na terenie powiatu kolskiego. Przez ponad 30 lat będąc Prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kole integrowała lekarzy różnych specjalności.

Była pomysłodawczynią i organizatorką konferencji z udziałem światowej sławy kardiochirurgów z Krakowa. Coroczne spotkania dały szansę wielu chorym na wysokospecjalistyczne konsultacje i leczenie w zakresie chorób serca.


Ryszard Sowiński
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska w Kole Uchwałą Nr XXIX/273/2020 z dnia 30 września 2020 r.
nadała Panu
Ryszardowi Sowińskiemu
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Panu Ryszardowi Sowińskiemu wnioskował Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła oraz grupa 5 radnych Rady Miejskiej w Kole. W dniu 29.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej, która pozytywnie zaopiniowała wnioski.

Pan Ryszard Sowiński urodził się 5 lutego 1934 roku w Gnieźnie, gdzie ukończył Technikum Ekonomiczne. Jako absolwent podjął swą pierwszą pracę zawodową w rodzinnym mieście.

W listopadzie 1974 roku pan Ryszard Sowiński przeprowadza się do Koła i podejmuje zatrudnienie w tutejszych Zakładach Mięsnych. Od 01.12.1975 roku do 30.11.1976 roku pełnił funkcję kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Od 01.12.1976 roku stał się pracownikiem Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Koninie z miejscem pracy i zatrudnienia w mieście Kole.

Do 31.12.1991 roku pełnił funkcję koordynatora sportu i rekreacji w Kole. W w/w okresie był często wyróżniany i odznaczany: odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Miasta Koła” (1987 r.), Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (1987 r.). W roku 1986 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Pan Ryszard Sowiński był założycielem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Kole oraz pomysłodawcą i organizatorem Biegów Warciańskich. Wraz z członkami TKKF „Sokół” rozpowszechniał w naszym mieście takie dyscypliny sportowe jak: piłka ręczna, biegi masowe, tenis stołowy, kometka, piłka nożna kobiet. Jego wielką miłością sportową była piłka ręczna, dyscyplina sportu, w której był zawodnikiem drużyn „Start” Gniezno oraz MZKS „Start – Olimpia” Koło, wieloletnim trenerem – wychowawcą wielu pokoleń zawodników, jak również sędzią tej dyscypliny sportu.

Pan Ryszard Sowiński, jako człowiek był bardzo lubiany i szanowany w środowisku lokalnym, duży optymista, aktywny działacz sportowy i społecznik, dla którego dobro drugiego człowieka zawsze było najważniejsze.


Lesław Dereń
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr L/517/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
nadała Panu
Lesławowi Dereniowi
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Śp. Lesławowi Dereniowi wnioskował Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Rady Miejskiej Koła. Wniosek został poparty przez Krzysztofa Witkowskiego - Burmistrza Miasta Koła oraz Radnych. W dniu 2 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Doktor Lesław Dereń urodził się 2 lipca 1951 roku. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Izbicy Kujawskiej. W 1969 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i w 1975 roku uzyskał tytuł lekarza medycyny. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kole na oddziale Wewnętrznym I. W 1978 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1982 roku drugi stopień tej specjalizacji. Równocześnie z pracą w oddziale wewnętrznym kolskiego szpitala pełnił funkcję lekarza w Przychodniach Przyzakładowych kolskich zakładów pracy: Fabryka Maszyn „Zremb”, Fabryka Wyrobów Sanitarnych „Ceramika”, Fabryka Wyrobów Ściernych „Korund” oraz Zakładów Mięsnych, w której to pracy wielokrotnie wykazał, iż człowiek stanowił dla niego najwyższe dobro.

Od 1999 roku pracował jako lekarz rodzinny i lekarz medycyny pracy. Był autorytetem moralnym.

Traktował swój zawód nie jako obowiązek lecz darowanie zdrowia i miłości bliźnim. Zawsze stał przy człowieku, nawet w trudnych czasach pandemii jeżdżąc do pacjentów z wizytami domowymi, ratując im życie. Wykazywał bezinteresowną pomoc chorym i ich rodzinom. Pomagał biednym i bezdomnym. Był cenionym lekarzem.

W środowisku lekarskim kolega, który chętnie dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym i dobrą radą.

Lesław Dereń zmarł 3 listopada 2020 roku. Wiadomość o jego śmierci wywołała ogromny żal i smutek wśród społeczności kolskiej. Pacjenci nazywali go „Lekarz ludzkich serc”.


Jerzy Przybylski
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr L/518/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
nadała Panu
Jerzemu Przybylskiemu
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Śp. Jerzemu Przybylskiemu wnioskował Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Rady Miejskiej Koła. Wniosek został poparty przez Krzysztofa Witkowskiego - Burmistrza Miasta Koła oraz Radnych. W dniu 2 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Jerzy Przybylski urodził się 27 listopada 1941 roku w Kole, w rodzinie Stanisława i Marianny z domu Przybylskiej. Edukację rozpoczął w 1948 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole, a w roku 1958 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kole. Pierwszą pracę zawodową rozpoczął w Katowicach w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Górniczych, a następnie w kompleksie energetycznym Turoszów w Bogatyni. W latach 1962 – 1965 odbył zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej na jednostkach pływających. W 1965 roku podjął pracę w budującej się Fabryce Materiałów Ściernych KORUND w Kole jako brygadzista, a następnie mistrz wydziału remontowego.

W 1976 roku został wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Funkcję tę pełnił do 30 maja 1990 roku. W tym czasie nastąpił bardzo szybki rozwój spółdzielni.

W latach 1984 – 1990 Jerzy Przybylski był Radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kole, a następnie w wyborach samorządowych w czerwcu 1994 roku został wybrany Radnym Rady Miejskiej i powierzono mu stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Koła. 17 marca 1995 roku został Dyrektorem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole. W październiku 1998 roku w wyborach do samorządu trzeciej kadencji, reprezentując Sojusz Lewicy Demokratycznej, został ponownie Radnym Rady Miejskiej w Kole i powierzono mu funkcję Burmistrza Miasta Koła. Mandat ten pełnił do 19 listopada 2002 roku.

W okresie tych lat zwracał szczególną uwagę na wykonanie w mieście niezbędnych inwestycji. Do priorytetów zaliczał budowę i modernizację dróg, infrastrukturę techniczną, inwestycje oświatowe oraz wykorzystanie wód geotermalnych.

W 1999 roku uruchomiono trzy Gimnazja, oddano do użytku korpus główny ratusza, przeprowadzono remont i modernizację budynku zabytkowego przy ul. Mickiewicza 12. Wybudowano zakład utylizacji odpadów komunalnych w Maciejewie gm. Osiek Mały.

Wybudowano także dwa budynki mieszkalne przy ul. Grodzkiej i przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego oraz rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej. Był inicjatorem prac nad projektem pn. „Wykorzystanie wód geotermalnych w systemie ciepłowniczym miasta Koło”. Projekt zyskał pozytywną opinię komisji senackiej, a projekt badań hydrologicznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Dokumentacji Hydrologicznej w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole otrzymał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód geotermalnych na terenie Koła. Działania te zaowocowały uzyskaniem zapewnienia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w momencie rozpoczęcia inwestycji, oraz podpisaniem listu intencyjnego z Bankiem Światowym. W drodze przetargu wyłoniono wykonawców na nadzór geologiczny oraz wykonanie pierwszego odwiertu GT-1. Po podpisaniu stosownych umów z wykonawcami oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prace wiertnicze miały się rozpocząć w I połowie 2003 roku.

Bardzo ważnym działaniem w trakcie zarządzania była pomoc społeczna. Wykupiono od Zakładów Mięsnych budynek hotelowy przy ul. Sosnowej i zorganizowano tam noclegownię.

07 czerwca 1999 roku Burmistrz Jerzy Przybylski wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta mieli zaszczyt witać Papieża Jana Pawła II w Licheniu i przekazać akt nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Koło, oraz wręczyć dwie misy wyprodukowane w kolskiej Fabryce Fajansu. Zainicjował współpracę i podpisanie umowy o przyjaźni między Ukraińskim miastem Ładyżyn i Kołem oraz z Niemieckim miastem Reinbek.

Jerzy Przybylski był społecznikiem i samorządowcem. Działał aktywnie w organizacjach młodzieżowych.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki Orkiestry Dętej OSP w Kole wstąpił w 2003 roku. Za swoją działalność społeczną w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Za działalność zawodową i społeczną Jerzy Przybylski został odznaczony: Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego – w 1982 roku Brązowy Krzyż Zasługi –  w 1967 roku Złoty Krzyż Zasługi – w 1979 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – w 1986 roku oraz wieloma Honorowymi Odznaczeniami Organizacji w których działał i odznaczeniami resortowymi Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Jerzy Przybylski zmarł 8 listopada 2020 roku.


Florian Olejniczak
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr L/519/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
nadała Panu
Florianowi Olejniczakowi
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Florianowi Olejniczakowi wnioskował Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Rady Miejskiej Koła. Wniosek został poparty przez Radnych. W dniu 10 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Florian Olejniczak urodził się 27 czerwca 1938 roku w Łagiewnikach, gmina Grodziec w powiecie konińskim. Wraz z rodzicami mieszkał w Kole. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole.

Mając 16 lat, w latach 1954-1955, pracował jako stażysta w Stoczni Gdańskiej. W latach 1956-1966 pracował na stanowisku starszego ekonomisty w dziale produkcji w Zakładzie Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Kole. Przez 29 lat , w latach 1966-1995, pracował na stanowisku kierownika wydziału w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND w Kole.

W trakcie pracy zawodowej ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, zdobywając tytuł inżyniera.

W 1998 roku kandydował w wyborach do Rady Miejskiej w Kole, zdobywając mandat radnego. Podczas II sesji został wybrany przez radę na członka Zarządu i Zastępcę Burmistrza Miasta. Stanowisko to pełnił przez całą kadencję do 2002 roku. Na radnego kandydował z powodzeniem w następnych kadencjach, to jest 2002-2006. 2006-2010, 2010-2014 i 2014-2018. W sumie był samorządowcem przez 5 kadencji, czyli 20 lat. Trzy razy otwierał pierwsze posiedzenia Rady Miejskiej w Kole jako najstarszy wiekiem radny.

Był radnym bardzo aktywnym, w każdej z kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji. Podczas sesji często zabierał głos na różne tematy związane z rozwojem miasta wykazując znajomość sprawy, zawsze będąc przygotowanym do omawianego tematu. Wskazywał często błędne decyzje organów wykonawczych proponując możliwość innych rozwiązań.

Zaznaczyć należy, że podczas sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta Koła, razem z ówczesnym Burmistrzem Miasta Koła – Jerzym Przybylskim, zainicjowali prace nad projektem pn.: „Wykorzystanie wód geotermalnych, w systemie ciepłowniczym miasta Koło”. Projekt zyskał pozytywną opinię komisji senackiej, a projekt badań hydrologicznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Dokumentacji Hydrologicznej w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole otrzymał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód geotermalnych na terenie Koła.

Dodane: 15 Lipiec 2022  10:37:57    Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2022  11:32:10
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA