Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  24 Lutego 2024 r. Imieniny: Macieja i Bogusza

Zasłużony dla Miasta Koła

Zgodnie z Uchwałą Nr LX/571/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" oraz trybu i zasad jego nadawania tytuł nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań przyczyniły się do rozwoju i promocji bądź znaczącej poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Koła.


Teresa Bartoszewicz – Krawczyk
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska w Kole Uchwałą Nr LXI/579/2018 z dnia 26 września 2018 r.
nadała Pani
Teresie Bartoszewicz-Krawczyk
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Teresie Bartoszewicz-Krawczyk wnioskowało Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Kole.

Pani Teresa Bartoszewicz – Krawczyk była lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Jako ordynator przez wiele lat prowadziła oddział internistyczny i poradnię kardiologiczną w kolskim szpitalu. Z pasją i oddaniem służyła pacjentom a swoją wiedzą dzieliła się z kolejnymi pokoleniami lekarzy internistów pracujących na terenie powiatu kolskiego. Przez ponad 30 lat będąc Prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kole integrowała lekarzy różnych specjalności.

Była pomysłodawczynią i organizatorką konferencji z udziałem światowej sławy kardiochirurgów z Krakowa. Coroczne spotkania dały szansę wielu chorym na wysokospecjalistyczne konsultacje i leczenie w zakresie chorób serca.


Ryszard Sowiński
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska w Kole Uchwałą Nr XXIX/273/2020 z dnia 30 września 2020 r.
nadała Panu
Ryszardowi Sowińskiemu
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Panu Ryszardowi Sowińskiemu wnioskował Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła oraz grupa 5 radnych Rady Miejskiej w Kole. W dniu 29.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej, która pozytywnie zaopiniowała wnioski.

Pan Ryszard Sowiński urodził się 5 lutego 1934 roku w Gnieźnie, gdzie ukończył Technikum Ekonomiczne. Jako absolwent podjął swą pierwszą pracę zawodową w rodzinnym mieście.

W listopadzie 1974 roku pan Ryszard Sowiński przeprowadza się do Koła i podejmuje zatrudnienie w tutejszych Zakładach Mięsnych. Od 01.12.1975 roku do 30.11.1976 roku pełnił funkcję kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Od 01.12.1976 roku stał się pracownikiem Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Koninie z miejscem pracy i zatrudnienia w mieście Kole.

Do 31.12.1991 roku pełnił funkcję koordynatora sportu i rekreacji w Kole. W w/w okresie był często wyróżniany i odznaczany: odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Miasta Koła” (1987 r.), Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (1987 r.). W roku 1986 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Pan Ryszard Sowiński był założycielem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Kole oraz pomysłodawcą i organizatorem Biegów Warciańskich. Wraz z członkami TKKF „Sokół” rozpowszechniał w naszym mieście takie dyscypliny sportowe jak: piłka ręczna, biegi masowe, tenis stołowy, kometka, piłka nożna kobiet. Jego wielką miłością sportową była piłka ręczna, dyscyplina sportu, w której był zawodnikiem drużyn „Start” Gniezno oraz MZKS „Start – Olimpia” Koło, wieloletnim trenerem – wychowawcą wielu pokoleń zawodników, jak również sędzią tej dyscypliny sportu.

Pan Ryszard Sowiński, jako człowiek był bardzo lubiany i szanowany w środowisku lokalnym, duży optymista, aktywny działacz sportowy i społecznik, dla którego dobro drugiego człowieka zawsze było najważniejsze.


Lesław Dereń
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr L/517/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
nadała Panu
Lesławowi Dereniowi
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Śp. Lesławowi Dereniowi wnioskował Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Rady Miejskiej Koła. Wniosek został poparty przez Krzysztofa Witkowskiego - Burmistrza Miasta Koła oraz Radnych. W dniu 2 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Doktor Lesław Dereń urodził się 2 lipca 1951 roku. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Izbicy Kujawskiej. W 1969 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i w 1975 roku uzyskał tytuł lekarza medycyny. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kole na oddziale Wewnętrznym I. W 1978 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1982 roku drugi stopień tej specjalizacji. Równocześnie z pracą w oddziale wewnętrznym kolskiego szpitala pełnił funkcję lekarza w Przychodniach Przyzakładowych kolskich zakładów pracy: Fabryka Maszyn „Zremb”, Fabryka Wyrobów Sanitarnych „Ceramika”, Fabryka Wyrobów Ściernych „Korund” oraz Zakładów Mięsnych, w której to pracy wielokrotnie wykazał, iż człowiek stanowił dla niego najwyższe dobro.

Od 1999 roku pracował jako lekarz rodzinny i lekarz medycyny pracy. Był autorytetem moralnym.

Traktował swój zawód nie jako obowiązek lecz darowanie zdrowia i miłości bliźnim. Zawsze stał przy człowieku, nawet w trudnych czasach pandemii jeżdżąc do pacjentów z wizytami domowymi, ratując im życie. Wykazywał bezinteresowną pomoc chorym i ich rodzinom. Pomagał biednym i bezdomnym. Był cenionym lekarzem.

W środowisku lekarskim kolega, który chętnie dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym i dobrą radą.

Lesław Dereń zmarł 3 listopada 2020 roku. Wiadomość o jego śmierci wywołała ogromny żal i smutek wśród społeczności kolskiej. Pacjenci nazywali go „Lekarz ludzkich serc”.


Jerzy Przybylski
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr L/518/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
nadała Panu
Jerzemu Przybylskiemu
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Śp. Jerzemu Przybylskiemu wnioskował Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Rady Miejskiej Koła. Wniosek został poparty przez Krzysztofa Witkowskiego - Burmistrza Miasta Koła oraz Radnych. W dniu 2 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Jerzy Przybylski urodził się 27 listopada 1941 roku w Kole, w rodzinie Stanisława i Marianny z domu Przybylskiej. Edukację rozpoczął w 1948 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole, a w roku 1958 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kole. Pierwszą pracę zawodową rozpoczął w Katowicach w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Górniczych, a następnie w kompleksie energetycznym Turoszów w Bogatyni. W latach 1962 – 1965 odbył zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej na jednostkach pływających. W 1965 roku podjął pracę w budującej się Fabryce Materiałów Ściernych KORUND w Kole jako brygadzista, a następnie mistrz wydziału remontowego.

W 1976 roku został wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Funkcję tę pełnił do 30 maja 1990 roku. W tym czasie nastąpił bardzo szybki rozwój spółdzielni.

W latach 1984 – 1990 Jerzy Przybylski był Radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kole, a następnie w wyborach samorządowych w czerwcu 1994 roku został wybrany Radnym Rady Miejskiej i powierzono mu stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Koła. 17 marca 1995 roku został Dyrektorem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole. W październiku 1998 roku w wyborach do samorządu trzeciej kadencji, reprezentując Sojusz Lewicy Demokratycznej, został ponownie Radnym Rady Miejskiej w Kole i powierzono mu funkcję Burmistrza Miasta Koła. Mandat ten pełnił do 19 listopada 2002 roku.

W okresie tych lat zwracał szczególną uwagę na wykonanie w mieście niezbędnych inwestycji. Do priorytetów zaliczał budowę i modernizację dróg, infrastrukturę techniczną, inwestycje oświatowe oraz wykorzystanie wód geotermalnych.

W 1999 roku uruchomiono trzy Gimnazja, oddano do użytku korpus główny ratusza, przeprowadzono remont i modernizację budynku zabytkowego przy ul. Mickiewicza 12. Wybudowano zakład utylizacji odpadów komunalnych w Maciejewie gm. Osiek Mały.

Wybudowano także dwa budynki mieszkalne przy ul. Grodzkiej i przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego oraz rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej. Był inicjatorem prac nad projektem pn. „Wykorzystanie wód geotermalnych w systemie ciepłowniczym miasta Koło”. Projekt zyskał pozytywną opinię komisji senackiej, a projekt badań hydrologicznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Dokumentacji Hydrologicznej w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole otrzymał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód geotermalnych na terenie Koła. Działania te zaowocowały uzyskaniem zapewnienia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w momencie rozpoczęcia inwestycji, oraz podpisaniem listu intencyjnego z Bankiem Światowym. W drodze przetargu wyłoniono wykonawców na nadzór geologiczny oraz wykonanie pierwszego odwiertu GT-1. Po podpisaniu stosownych umów z wykonawcami oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prace wiertnicze miały się rozpocząć w I połowie 2003 roku.

Bardzo ważnym działaniem w trakcie zarządzania była pomoc społeczna. Wykupiono od Zakładów Mięsnych budynek hotelowy przy ul. Sosnowej i zorganizowano tam noclegownię.

07 czerwca 1999 roku Burmistrz Jerzy Przybylski wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta mieli zaszczyt witać Papieża Jana Pawła II w Licheniu i przekazać akt nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Koło, oraz wręczyć dwie misy wyprodukowane w kolskiej Fabryce Fajansu. Zainicjował współpracę i podpisanie umowy o przyjaźni między Ukraińskim miastem Ładyżyn i Kołem oraz z Niemieckim miastem Reinbek.

Jerzy Przybylski był społecznikiem i samorządowcem. Działał aktywnie w organizacjach młodzieżowych.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki Orkiestry Dętej OSP w Kole wstąpił w 2003 roku. Za swoją działalność społeczną w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Za działalność zawodową i społeczną Jerzy Przybylski został odznaczony: Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Konińskiego – w 1982 roku Brązowy Krzyż Zasługi –  w 1967 roku Złoty Krzyż Zasługi – w 1979 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – w 1986 roku oraz wieloma Honorowymi Odznaczeniami Organizacji w których działał i odznaczeniami resortowymi Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Jerzy Przybylski zmarł 8 listopada 2020 roku.


Florian Olejniczak
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr L/519/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
nadała Panu
Florianowi Olejniczakowi
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" Florianowi Olejniczakowi wnioskował Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Rady Miejskiej Koła. Wniosek został poparty przez Radnych. W dniu 10 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Florian Olejniczak urodził się 27 czerwca 1938 roku w Łagiewnikach, gmina Grodziec w powiecie konińskim. Wraz z rodzicami mieszkał w Kole. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole.

Mając 16 lat, w latach 1954-1955, pracował jako stażysta w Stoczni Gdańskiej. W latach 1956-1966 pracował na stanowisku starszego ekonomisty w dziale produkcji w Zakładzie Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Kole. Przez 29 lat , w latach 1966-1995, pracował na stanowisku kierownika wydziału w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND w Kole.

W trakcie pracy zawodowej ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, zdobywając tytuł inżyniera.

W 1998 roku kandydował w wyborach do Rady Miejskiej w Kole, zdobywając mandat radnego. Podczas II sesji został wybrany przez radę na członka Zarządu i Zastępcę Burmistrza Miasta. Stanowisko to pełnił przez całą kadencję do 2002 roku. Na radnego kandydował z powodzeniem w następnych kadencjach, to jest 2002-2006. 2006-2010, 2010-2014 i 2014-2018. W sumie był samorządowcem przez 5 kadencji, czyli 20 lat. Trzy razy otwierał pierwsze posiedzenia Rady Miejskiej w Kole jako najstarszy wiekiem radny.

Był radnym bardzo aktywnym, w każdej z kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji. Podczas sesji często zabierał głos na różne tematy związane z rozwojem miasta wykazując znajomość sprawy, zawsze będąc przygotowanym do omawianego tematu. Wskazywał często błędne decyzje organów wykonawczych proponując możliwość innych rozwiązań.

Zaznaczyć należy, że podczas sprawowania przez niego funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta Koła, razem z ówczesnym Burmistrzem Miasta Koła – Jerzym Przybylskim, zainicjowali prace nad projektem pn.: „Wykorzystanie wód geotermalnych, w systemie ciepłowniczym miasta Koło”. Projekt zyskał pozytywną opinię komisji senackiej, a projekt badań hydrologicznych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Dokumentacji Hydrologicznej w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole otrzymał koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód geotermalnych na terenie Koła.


Jerzy Budka
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr LIV/536/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
nadała Panu
Jerzemu Budce
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" dla Pana Jerzego Budki wnioskował Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła. Wniosek został poparty przez Tomasza Sobolewskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła.

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Jerzy Budka urodził się 13 stycznia 1954 r. w Kolonii Powiercie. Posiada wykształcenie średnie. W latach 1971-1977 pracował w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND, a w latach 1977-1987 w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa – Książka – Ruch. Od 1987 r. prowadzi działalność gospodarczą.

Edukację muzyczną rozpoczął w orkiestrze przy Kościele Farnym, w 1964 r. kontynuował w Orkiestrze Dętej OSP w Kole pod batutą Wacława Janiaka.

Uczył się w Społecznym Ognisku Muzycznym oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kole. Druh Jerzy grał w kilku orkiestrach m. in. przy Kościele Farnym, przy Ognisku Muzycznym, przy Szkole Muzycznej I stopnia i w Ochotniczej Straży Pożarnej (do 2020 r). Grał też w dixielandzie Ogniska Muzycznego i big-bandzie kolskiej Szkoły Muzycznej I st. Od 1971 roku grał w zespole muzycznym „AMATIS” przy FMiWŚ „KORUND” (fabryka materiałów i wyrobów ściernych KORUND), który osiągał wiele sukcesów na różnych festiwalach i przeglądach, i słynął w naszym regionie.

Po reaktywacji kolskiej Orkiestry Dętej OSP został jej członkiem, uczestnicząc w pracach zarządu. Od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Orkiestry Dętej OSP. Jest zaangażowany w rozwój formacji. Za jego kadencji podniósł się znacząco poziom muzyczny orkiestry, która osiąga spektakularne sukcesy na festiwalach, konkursach oraz turniejach w kraju i za granicą, godnie promuje miasto, uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach lokalnych, koncertuje dla mieszkańców. Pan Jerzy Budka jest całym sercem oddany sprawom orkiestry, współpracuje z zarządem, dyrygentem, włodarzami, PSP i OSP, co sprzyja budowaniu dobrych relacji, silnych więzi i podnosi prestiż i rangę zespołu. W czerwcu 2021 r. na walnym zebraniu Orkiestry Dętej OSP w Kole zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa oddając pałeczkę młodszym druhom, pozostając członkiem zarządu na stanowisku wiceprezesa.

Za działalność społeczną został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa i Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza, Medalem za Zasługi dla Rolnictwa, Medalem im. Stanisława Mikołajczyka, Medalem za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność kulturalną nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Orkiestra w bieżącym roku obchodzi Jubileusz 120-lecia działalności muzycznej, a Straż Ogniowa, pierwsza w mieście i powiecie, której tradycje kultywuje OSP, obchodzi Jubileusz 150-lecia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Grzegorz Mokrzycki
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr LVI/560/2022 z dnia 26 października 2022 r.
nadała Panu
Grzegorzowi Mokrzyckiemu
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" dla Pana Grzegorza Mokrzyckiego wnioskował Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła. Wniosek został poparty przez Tomasza Sobolewskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła.

Wniosek został złożony w dniu 13 czerwca 2022 r. W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Grzegorz Mokrzycki urodził się 20 lutego 1946 r. w Kole. Ukończył Szkołę Podstawową Nr 3. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego, pół roku przed maturą zmienił szkołę i egzamin dojrzałości zdał w LO w Izbicy Kujawskiej. Naukę kontynuował w Państwowej Szkole Technicznej przy Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND, którą ukończył, uzyskując tytuł technika-technologa materiałów ściernych. Od początku działalności zawodowej angażował się w życie społeczne miasta, szczególnie w zakresie turystyki. W latach 1972-1976 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Kole i założycielem największego koła zakładowego. W 1974 r. otrzymał nadaną przez GKKFiT odznakę 100-lecia ruchu turystycznego w Polsce. W 1975 r. rozpoczął studia na Wydziale Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra turystyki. W 1979 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Turystycznej KONTUR w Koninie, zajmując się kierowaniem oraz nadzorowaniem hoteli i Biur Obsługi Turystycznej w województwie konińskim. W latach 1981-1983 prowadził gościniec MŚCIWÓJ w woj. pilskim, a w latach 1983-1986 restaurację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ślesinie. Od 1987 r. prowadził Restaurację MIESZKO w Kole.

Jego powrót do Koła wiązał się ze wznowieniem działalności społecznej i turystycznej. W 2000 roku został wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła. W 2001 r. otrzymał odznakę honorową Za zasługi w rozwoju miasta Koła oraz Medal Miasta Koła. Po rozwiązaniu TPMK działał w Komitecie Założycielskim Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. W latach 2006-2011 pełnił funkcję wiceprezesa stowarzyszenia, a następnie prezesa. Od 2005 roku zajmował się organizacją Imprezy Świętojańskiej, której był pomysłodawcą (dawniej połączonej ze spływami kajakowymi). Impreza ma charakter rekreacyjno-turystyczny, nawiązuje do tradycji związanych z letnim przesileniem słońca. Jest miejscem organizowania konkursów z wiedzy turystyczno-krajoznawczej regionu oraz tematycznych, nawiązujących do ważnych rocznic i wydarzeń. Był założycielem i członkiem Klubu Sportowego PRZYSTAŃ oraz Stowarzyszenia Turystyki Wodnej i Rekreacji PRZYSTAŃ. Był członkiem zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego (dwie kadencje).
W 2012 r. przeszedł na emeryturę.

Czynił starania, by miasto Koło przystąpiło do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu i aktywnie uczestniczył w jego działalności reprezentując stowarzyszenie i miasto. Był inicjatorem konkursu na projekt rzeźby oraz zagospodarowanie mogiły zbiorowej ofiar barbarzyńskiego bombardowania pociągu na kolskim dworcu we wrześniu 1939 r. Przez lata wspierał Kolskie Stowarzyszenie Głuchoniemych w Kole. Był członkiem Grupy Teatralnej Dariusza Matysiaka i występował w spektaklach nawiązujących do przedwojennej tradycji zapoczątkowanej przez Czesława Freudenreicha. Kwestował na rzecz pozyskiwania środków na renowację zabytkowych nagrobków. Wspierał lokalną działalność wydawniczą m.in. poprzez udział w pracach Komitetu Redakcyjnego Rocznika Kolskiego. Był członkiem Społecznej Rady Kultury.

Był osobą aktywną społecznie, kreatywną, inicjującą liczne działania kulturotwórcze. Będąc prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą dbał o szeroką działalność organizacji na rzecz społeczeństwa lokalnego – działalność wydawniczą, organizacje konferencji naukowych i popularno-naukowych, Dni Otwartej Wieży, kwesty cmentarne. Doceniając działalność mieszkańców miasta, wielokrotnie wnioskował o przyznawanie nagród dla osób aktywnych w obszarze kultury.

Grzegorz Mokrzycki zmarł w dniu 2 lipca 2022 roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 


Ryszard Borysiewicz
Akt nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła":
Rada Miejska Koła Uchwałą Nr LVII/577/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
nadała Panu
Ryszardowi Borysiewiczowi
tytuł Zasłużony dla Miasta Koła

O nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła" dla Pana Ryszarda Borysiewicza wnioskował Krzysztof Witkowski - Burmistrz Miasta Koła. Wniosek został złożony w dniu 15 września 2022 r. W dniu 4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Honorowej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Ryszard Kazimierz Borysiewicz to wyjątkowa osobowość w środowisku kolskich społeczników. Urodził się 11 lutego 1949 roku w Mirsku (woj. dolnośląskie). W 1952 roku jego rodzice Paweł i Walentyna Borysiewicz powrócili do Koła, gdzie zamieszkali na stale. Po ukończeniu studiów wyższych z tytułem mgr socjologii podjął w Kole pracę zawodową i jednocześnie rozpoczął działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży, pierwotnie z Kolskiej Starówki, gdyż w tym rejonie mieszkał przeszło 20 lat i znał tutejsze problemy środowiskowe, doświadczył negatywnych zjawisk i upokorzeń jako „dziecko z Wyspy”. Dlatego postanowił zająć się problemami dzieci i młodzieży żyjących często w skandalicznych warunkach na skutek transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej Polski na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku, dostrzegając w młodych kolanach obraz siebie samego walczącego o byt w latach dziecięcych.

Gdy w 1994 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Kole z Kolskiej Starówki oraz delegatem na Sejmik Samorządowy woj. konińskiego postanowił spełnić swoje wcześniejsze zamierzenia organizując pierwotnie Radę Mieszkańców oraz Radę ds. Rodziny w tej części miasta, a następnie Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” w Kole. Od samego początku jego pasją stała się organizacja dla dzieci z Koła różnorodnych, atrakcyjnych zajęć kształtujących ich pozytywne postawy, zachowania wolne od zagrożeń cywilizacyjnych, uczące koleżeństwa i wrażliwości na krzywdę i niepowodzenia innych dzieci. Potrafił nakłonić do realizacji swoich zamierzeń wiele podobnych mu osób, którym nieobca była krzywda dziecka. Z myślą o tym pomógł reaktywować się grupie związanej z AA, AL ANON i AL ATIN przy Klubie Abstynenta PRZYSZŁOŚĆ w Kole, wspierającej osoby i rodziny uzależnione od alkoholu czy narkotyków. Na łamach lokalnej prasy jako dziennikarz ukazywał zagrożenia socjalne głównie w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju. Za tę działalność został wyróżniony medalem im. dr Perzyny. Z jego inicjatywy powstał i funkcjonował przez ponad 10 lat (lata 1995-2006) Klub Emerytów i Rencistów w staromiejskiej dzielnicy Koła. Wraz z tym Klubem realizował w ciągu roku wiele przedsięwzięć, m.in. „Białe Niedziele” obsługiwane przez kolskich lekarzy oraz porady prawników Sądu Rejonowego w Kole.

Podczas wyjazdów artystycznych z Zespołem Ludowym „Grzegorzewianki” z Grzegorzewa (jako skrzypek) na koncerty zagraniczne w latach 2004 – 2013 do wielu krajów Europy (do 19 krajów, od Litwy po Grecję i Albanię) promował Koło, prezentował flagę miejską (np. w Parlamencie Europejskim w Brukseli). Pomimo licznych obowiązków w pracy zawodowej i działalności społecznej, wysiłkiem i wytrwałością ukończył studia podyplomowe: pedagogiczne, ekonomia samorządowa, kurs prawa pracy. W 1991 roku przyjął propozycję Sądu Rejonowego w Kole - funkcję społecznego kuratora sądowego a w 1998 mediatora sądowego, które nadal sprawuje. Praca kuratora sądowego ułatwiła mu wielokrotnie głębsze dotarcie do problemów młodych mieszkańców Koła, znalezienie ich rozwiązywania oraz pomogła w owocnej współpracy z kolską Policją. Miało to wspływ na zmianę negatywnej opinii o Kolskiej Starówce oraz obniżenie wysokiego dotąd stopnia przestępczości. Pan R. Borysiewicz zdołał namówić do współpracy z Klubem LOK „Kolska Starówka” znanego redaktora radiowego Zygmunta Chajzera. Za jego staraniem byli prezesi PZPN Michał Listkiewicz i Zbigniew Boniek przyjęli, ku radości kolskiej młodzieży, honorowe członkostwo Klubu LOK. Bardzo ważna była również przychylność aktorki Anny Dymnej. Tymi kontaktami „pozytywnie rozsławiał” miasto Koło. Będąc radnym Rady Miejskiej i delegatem na Sejmik Koniński przyjął sobie za cel aktywne zbliżenie władz samorządowych do problemów mieszkańców, głównie staromiejskiej dzielnicy Koła, organizując m.in. spotkania z parlamentarzystami. W 2004 roku czytelnicy tygodnika „Przegląd Koniński” doceniając szczególną aktywność społeczną i wkład w rozwój Regionu Kolskiego uhonorowali Ryszarda Borysiewicza tytułem „Człowiek Ćwierćwiecza”.

Ryszard Kazimierz Borysiewicz to osobowość wyjątkowa w środowisku kolskim. Przez około 30 lat w ramach społecznej działalności, wsparty pomocą przyjaciół i społeczników, zorganizował m.in.:

- w latach 1996–2015 - 20 obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z Koła w Dźwirzynie i w Borach Tucholskich oraz w Anastazewie nad Jeziorem Powidzkim – 836 dzieci,

- w latach 2003-2004 „wakacje pod chmurami” w Aeroklubie Konińskim (w Kazimierzu Biskupim) – loty samolotami WILGA i ANTEK – 48 dzieci,

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze na terenie Polski do miejsc pamięci narodowej a także ciekawych przyrodniczo – 825 dzieci,

- wyjazdy do Teatru Animacji w Poznaniu - 180 dzieci,

- rajdy rowerowe na trasie Koło-Waki – Kolski Zamek- Kolo – 86 dzieci,

- wyprawy edukacyjne do Lasu w Dąbrowicach i spotkania z leśnikiem (p. Leszek Płachecki) – 40 dzieci,

- zawody latawców na Kolskiej Starówce – 32 dzieci,

- zawody dwuboju sportowo/obronnego w LOK – około 1120 dzieci i młodzieży (głównie strzelectwo sportowe),

- wyprawy do Sejmu, Senatu i Belwederu w Warszawie dwukrotnie, ostatnio w 2016 r. – 40 dzieci,

- spotkania ze św. MIKOŁAJEM – zabawy noworoczne pod choinką w Klubie - 182 dzieci,

- w okresie zimy lat 1996 – 1998 kuligi saneczkowe na trasie Koło – Ruiny Kolskiego Zamku - 42 dzieci,

- zbiórka żywności w okresie przed Bożym Narodzeniem w kolskich sklepach dla rodzin w akcji: Pomóż dzieciom przetrwać zimę oraz włączanie się w akcje WOŚP - około 90 dzieci + 42 dorosłych,

- udział w Turnieju Tenisa Stołowego w Zujunach na Litwie - 6 dzieci,

- w latach 1998 – 2016 - obiady dla dzieci z Koła w Klubie w okresie ferii zimowych - około 170 dzieci,

- w 2006 r. Klub zawarł porozumienie z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole dotyczące wspólnej edukacji kolskiej młodzieży w temacie propagowania wiedzy historycznej dotyczącej miasta Koła i naszej ojczyzny.

Powyższe działania zostały zainspirowane przez p. Ryszarda Borysiewicza na rzecz mieszkańców Miasta Koła w okresie minionego 30- lecia. W okresie lat 2014 – 2018 ponownie został wybrany radnym Rady Miejskiej w Kole na terenie Kolskiej Starówki. Ten okres, jak i poprzednie lata, poświęcił głównie mieszkańcom Kolskiej Starówki, a w szczególności dzieciom i młodzieży. Za społeczną działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym i srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem – Krzyż „Za Wybitne Zasługi Dla LOK” Brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla LOK” Odznaką „Za Zasługi dla Woj. Wielkopolskiego” Brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Natomiast Klub LOK „Kolska Starówka”, który zorganizował, i którym kieruje od 28 maja 2002 roku, w tym okresie uzyskał wyróżnienia: Najlepszy Klub Młodzieżowy w Wielkopolsce Przyjaciel Dziecka Optimus Hominum (za działalność charytatywną) Medal „Za Zasługi dla LOK” Mistrz Powiatu Kolskiego.

Obecnie Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka” w Kole dzięki niezwykłej aktywności Pana Ryszarda Borysiewicza i jego przyjaciół zaliczany jest do jednego z najlepszych tego typu klubów młodzieżowych w Kraju (źródło ZW LOK w Poznaniu i LOK Koło) czym promuje, rozwija i ubogaca nasze Koło.

Dodane: 15 Lipiec 2022  10:37:57    Ostatnia aktualizacja: 04 Lipiec 2023  11:22:28
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA