Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  20 Maja 2024 r. Imieniny: Bernardyna i Aleksandra

PiM Biblioteka Publiczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 19
62-600 Koło
Tel. (63) 217 80 03; 217 80 02
www: http://www.biblioteka-kolo.pl/
e-mail: biblioteka@kolo.pl
Dyrektor Aleksandra Kowalska
 

HISTORIA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole jest jedną z najstarszych instytucji kulturalnych miasta. Pierwsza biblioteka publiczna została otwarta w 1883 roku. W okresie międzywojennym istniało w Kole kilka bibliotek o charakterze publicznym, które należały do instytucji społecznych, organizacji i stowarzyszeń. W czasie II wojny światowej zlikwidowano wszystkie kolskie biblioteki. W 1945 roku utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną, a w 1947 roku Bibliotekę Powiatową. Obie biblioteki połączono w roku 1957 w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, która w tym kształcie funkcjonowała do 1975 roku. Następnie przekształcono ją w Miejską Bibliotekę Publiczną, a od października 1999 roku pełni też zadania biblioteki powiatowej.
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole jest główną samorządową biblioteką miasta Koła i powiatu kolskiego. Jej podstawową misją jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotecznej na terenie powiatu. 
 
ZBIORY BIBLIOTECZNE
 
Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Biblioteka na bieżąco analizuje wypożyczenia pod kątem zainteresowań i potrzeb użytkowników. Zakupione książki to przede wszystkim literatura popularno-naukowa, przeznaczona dla czytelników z różnych grup wiekowych i na różnym poziomie wykształcenia. Biblioteka stara się zaopatrywać w książki związane z realizacją programu nauczania, poszerzające i utrwalające wiedzę szkolną z różnych dziedzin oraz związaną z przedmiotami nauczania na różnych kierunkach studiów. Preferowana jest literatura głównie z: medycyny, psychologii, zarządzania przedsiębiorstwami, prawa, socjologii.
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 
Dział udostępniania zbiorów - w skład wchodzą: 
 1. Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych
 2. Czytelnia
 3. Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów
 4. Filia dla Dzieci
 5. Filia Nr 3
 6. Filia Nr 4 
 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole prowadzi również działalność Edukacyjno - Kulturalną. Podejmuje szereg działań przybliżających lokalnemu społeczeństwu działalność promującą książkę i czytelnictwo. Jest znana z bogatej i konsekwentnie realizowanej działalności kulturalno-edukacyjnej. Inicjuje wiele wydarzeń, a także podejmuje prekursorskie działania modernizujące usługi. Ofertę swoją kieruje do wszystkich grup społecznych, pobudzając aktywność twórczą i rozwijając zainteresowania wśród mieszkańców miasta i powiatu.
 
Działania promocyjne:
 
 • Akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
Od dziesięciu lat Filia dla Dzieci włącza się aktywnie w coroczną akcję Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Wizyty w bibliotece są dla najmłodszych czymś wyjątkowym, wręcz magicznym, bo to tutaj dzieci wkraczają w świat bajek, przygód i niezwykłych opowieści. Podczas spotkań z przedszkolakami i starszymi grupami odbiorców, lektorami - obok bibliotekarzy - były osoby publicznie znane. W 2010 roku biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom".
 
 • Ferie zimowe i wakacje
Placówka przybliża słowo drukowane także w okresie wolnym od nauki szkolnej. W tym szczególnym dla dzieci i młodzieży czasie prowadzone są zabawy i działania animacyjne, warsztaty plastyczne, wycieczki poglądowe, głośne czytanie. W pracy z dziećmi opiera się na pedagogice zabawy. Co roku spotkania upływają pod innym hasłem.
 
 • Zajęcia z elementami biblioterapii
Spotkania biblioterapeutyczne mają charakter terapeutyczny i integracyjny, opierają się na terapeutycznym wykorzystaniu wartości literatury. Głównym celem organizowanych spotkań jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży takich umiejętności jak: rozpoznawanie, wyrażanie i rozumienie własnych i cudzych uczuć; tolerancja i otwartość na innych; akceptowanie odmienności; nastawienie na szukanie mocnych stron w sobie i kolegach; rozwiązywanie konfliktów zgodnie z zasadami współżycia w grupie.
 
 • Imprezy okolicznościowe
Mają one zazwyczaj charakter wydarzeń jednorazowych o szerszym zasięgu. Organizowane są m.in. bale karnawałowe, Twój Walenty, Pożegnanie Zimy, Andrzejki, Noc w bibliotece itp. W ramach działań promocyjnych biblioteki mieszczą się również organizowane przedstawienia teatralne czy prelekcje z pokazami multimedialnymi.
 
 • Dyskusyjny Klub Książki
DKK tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. DKK działa w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje omawianej pozycji. Projekt DKK, to adaptacja brytyjskiej idei reading clubs - wspólnego czytania i rozmowy o książkach.
 
 • Konkursy
Biblioteka organizuje konkursy, na które wpływają dziesiątki, a czasami setki prac, eksponowanych później na wystawach plastycznych, czytelniczych czy potyczkach teatralnych.
 
 • Dni Wielkopolski
Od czterech lat biblioteka włącza się w obchody, których celem jest kreowanie Wielkopolski na jeden z najbardziej wyróżniających się regionów kulturalnych w Europie. 
 
 • Poranki Malucha
To nowa forma działalności Filii dla Dzieci skierowana do naj młodszych 4 - 5 letnich dzieci. Dzieci słuchają głośnego czytania oraz biorą udział w zabawach plastycznych i ruchowych.
 
 • Spotkania autorskie
Spotkania autorskie dla większości odbiorców są prawdziwą ucztą duchową. Mają charakter bezpłatny, otwarty a atrakcje stanowi uzyskanie autografu wpisanego do książki. Celem spotkań jest krzewienie przyjemności czytania, wytworzenie pozytywnej motywacji do czytania i lektury oraz poznanie pisarzy poprzez bezpośredni kontakt.
 
 • Lekcje biblioteczne i wycieczki
Odbiorcami lekcji bibliotecznych - połączonych z pokazami multimedialnymi i projekcjami filmów - są uczniowie wszystkich szczebli nauczania. Tematy ustalane są z nauczycielami i wychowawcami. Związane są  z zagadnieniami realizowanymi w szkołach w ramach ścieżek przedmiotowych (edukacja czytelnicza, medialna, informacyjna, regionalna, ekologiczna). Współpracując ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i średnimi w regionie, placówka wspiera procesy edukacyjne poprzez kształtowanie indywidualnych zainteresowań oraz popularyzację sfery rzeczywistych wartości. Bibliotekę odwiedzały wycieczki m.in. z Koła, powiatu kolskiego i miasta partnerskiego Reinbeck.
 
 • Wystawy tematyczne
Wystawy to wizualna obecność biblioteki w przestrzeni miejskiej. Tego typu forma jest świetnym uzupełnieniem edukacji czytelniczej, którą realizowano według kalendarza rocznic m.in. • Katyń - Golgota Wschodu (wystawa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim upamiętniająca Katyń 1940 r. oraz ofiary katastrofy smoleńskiej 2010 r.) • 5. rocznica śmierci Jana Pawła " • 600. rocznica Bitwy pod Grunwaldem • Polski Wrzesień • Dziadek... • Abyśmy o naszej Ojczyźnie radzili.... • Miniaturowe militaria - wystawa modeli kartonowych ze zbiorów Jarosława Zduńczyka (wydano okolicznościowy folder) • wystawa prac pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole • wystawy pokonkursowe • wystawki i fotogazetki tematycznie związane z obchodami rocznic kalendarzowych.
 
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
 
Biblioteka współpracuje z różnymi instytucjami. Przede wszystkim z oświatowymi jak: szkoły, przedszkola. Współpraca ze szkołami ma potrójny wymiar: z dyrekcjami szkół, nauczycielami przedmiotów oraz bibliotekami szkolnymi. Drugą grupą są ośrodki, świetlice, domy opieki społecznej itp. Kolejni ważni partnerzy to: Miejski Dom Kultury, Muzeum Technik Ceramicznych. Ponadto stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Placówka współpracuje też z lokalnymi mediami, sponsorami, wydawnictwami. W przypadku Filii dla Dzieci z rodzicami i innymi opiekunami.
 
PROMOCJA
 
Promocja biblioteki, jej osiągnięć i działalności dokonywana jest poprzez zamieszczanie informacji w prasie bibliotekarskiej, periodykach wydawanych przez WBPiCAK w Poznaniu, na łamach prasy lokalnej, telewizji kablowej, na portalach internetowych: e-kolo, kurier-kolski, Oficjalny serwis internetowy Miasta Koła, Internetowy Przegląd Wielkopolski. Ponadto biblioteka na bieżąco umieszcza informacje o inicjatywach na własnej stronie internetowej, oraz utrwala na łamach kroniki biblioteki.
 
Rola biblioteki w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Nie jest już tylko wypożyczalnią książek. Jest inicjatorem wielu ciekawych wydarzeń w środowisku lokalnym.
 
SIEĆ
 
Biblioteka Główna, 
ul. Kolejowa 19
62-600 Koło
Tel. (63) 217 80 03; 217 80 02
 
Filia dla Dzieci, tamże, 
Tel. (63) 217 80 03; 217 80 02 - centrala
 
Filia Nr 3, 
ul. P. Wojciechowskiego 30, 
tel.(0-63) 26 25 904
 
Filia Nr 4, 
ul. A. Mickiewicza 15 , 
tel. (0-63) 26 10 822 
 
DNI I GODZINY OTWARCIA WSZYSTKICH PLACÓWEK
 
Biblioteka Główna: 
Poniedziałek, wtorek, środa , piątek - 10.30 - 18.00 
Czwartek - 10.30 - 15.00 
Sobota - 9.00 - 15.00
 
Filia Nr 3, Filia Nr 4: 
Poniedziałek, wtorek, środa , piątek - 10.30 - 18.00 
Czwartek - 10.30 - 15.00
 
Filia dla Dzieci 
Poniedziałek, wtorek, środa , piątek - 9.30 - 17.00 
Czwartek - 12.00 - 15.00 
 
WARUNKI KORZYSTANIA
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym, głównie z terenu Koła i powiatu kolskiego. Wypożyczanie książek jest nieodpłatne. Osoba dorosła okazuje przy zapisie dowód tożsamości, a dzieciom i młodzieży (do lat 15) zobowiązanie podpisują rodzice. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Biblioteki.
 
Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie legitymacji lub innego dokumentu tożsamości. 
 
USŁUGI KSEROGRAFICZNE
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna świadczy również usługi kserograficzne w godzinach otwarcia placówki.

Dodane: 03 Lipiec 2020  18:52:46    Ostatnia aktualizacja: 19 Październik 2021  10:49:59
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA