Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  20 Maja 2024 r. Imieniny: Bernardyna i Aleksandra

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

 • 7 912 836,00 zł na kompleksową rewitalizację Parku 600-lecia w m. Koło

W dniu 05.03.2024 r. została podpisana umowa z firmą SZART Szymon Rąpel, ul. Pionierów 55, 62-510 Konin. Termin realizacji umowy: do dnia 07 kwietnia 2025 r.

Zakres przewidzianych robót:

- rozbiórka istniejących alejek (bitumicznych i ziemnych), fundamentów oraz demontaż ławek i koszy;
- usunięcie wyznaczonych drzew i krzewów;
- cięcie i zabiegi pielęgnacyjne na istniejących drzewach i krzewach;
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej monitoring, urządzenie napowietrzające na terenie zbiornika oraz indywidualne punkty poboru, a także instalacji teletechnicznej;
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej;
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla potrzeb stróżówki;
- wykonanie pomostu widokowego;
- wykonanie nawierzchni komunikacyjnych;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz montaż urządzeń zabawowych;
- montaż prefabrykowanej stróżówki;
- montaż bramownic dla potrzeb monitoringu;
- montaż urządzeń fitness w miejscach docelowych;
- wykonanie podestów z siatkami;
- montaż elementów małej architektury;
- montaż lamp parkowych i kamer monitoringu;
- montaż stacji rowerowej;
- sadzenie drzew, krzewów, bylin i pozostałych roślin;
- wykonanie ogrodu deszczowego, nawierzchni trawiastych i łąk kwietnych.


 • 950 000,00 zł na budowę i modernizację parkingów w m. Koło (przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 i przy Miejskim Domu Kultury)

 • 3 147 660, 36 zł na budowę boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5;

Zakończono realizację zadania pn.: "Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5" dofinansowanego ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przedmiotem inwestycji była budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

W dniu 11.04.2022 r. została podpisana umowa z firmą EVERSPORT Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa. Termin realizacji umowy: do dnia 12 grudnia 2022 r.

Zakres wykonanych robót:

 1. Wykonanie robót rozbiórkowych całej powierzchni i innych elementów przyległych do tego boiska;
 2. Wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy z wyposażeniem;
 3. Wykonanie boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej, 2x do koszykówki, 2x do siatkówki i 1x do tenisa z wyposażeniem;
 4. Wykonanie robót w zakresie utwardzenia terenu;
 5. Wykonanie piłkochwytów z wyposażeniem o długości 324,6 mb i wysokości 6m;
 6. Wykonanie zieleni wokół boiska;
 7. Dostawa i montaż wyposażenia obiektu w urządzenia sportowe;
 8. Wykonanie robót w zakresie kanalizacji deszczowej;
 9. Wykonanie robót związanych z elektryczną instalacją oświetlenia zewnętrznego;
 10. Przeniesienie istniejącego placu zabaw.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.147.660,36 zł.


 • 490 286,89 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście (etap I).

Zakończono realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole (etap I)" dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole.

W dniu 09.03.2022 r. została podpisana umowa z firmą MK Stella Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Termin realizacji umowy: do dnia 09 listopada 2022 r.

W dniu 09.03.2022 r. została podpisana umowa z firmą MK Stella Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Termin realizacji umowy: do dnia 09 listopada 2022 r.
 
Zakres wykonanych robót: 
1. Wykonanie rowu odpływowego tj. wykonanie wykopu, plantowanie skarpy i dna wykopu, humusowanie,
2. Wykonanie osadnika, separatora i wylotu tj.: następującego zakresu robót: 
a) Demontaż istniejącego kolektora i 4szt. studni kanalizacji deszczowej, 
b) Wykonanie: wykopów, wymiany gruntu w wykopach na piasek różnoziarnisty, podłoży z kruszyw naturalnych i betonu B20 pod urządzenia,
c) Montaż osadnika, separatora oraz wylotu (prefabrykowanego lub wylewanego z betonu) wraz z wykonaniem umocnienia narzutem kamiennym przy wylocie, 
3. Wykonanie robót montażowych kolektora kanalizacji deszczowej tj.: następującego zakresu robót: 
a) Wykonanie wykopów, wymiany gruntu w wykopach na piasek różnoziarnisty, podłoży z kruszyw naturalnych i ław z betonu B20 pod kolektory i studnie,
b) Wykonanie: studni żelbetowych fi 1500 – 4szt., wszystkie studnie i urządzenia zamykane włazami żeliwnymi D400 o średnicy fi 600mm, 
c) Wykonanie kanału z rury PE-HD PE 100 DN·600·mm - przepustu pod wałem o długości 28m, 
d) Wykonanie rury osłonowej przepustu z rury stalowej 864x12,5 mm o długości 10,00 m z przyspawanymi zębami przeciwfiltracyjnymi zabezpieczonej zewnętrzną osłoną antykorozyjną Antikor B30,
e) Wykonanie kanału z rur żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·600·mm, na długości 27,00m na ławie betonowej gr. 20cm z betonu B-20,
f) Montaż zasuwy klinowej stalowej DN600 kompletnej do kanalizacji deszczowej z kompletem kryz do DN600,
g) Montaż klapy zwrotnej stalowej kanałowej z przeciwwagą na wylocie.
4. Wykonanie robót wykończeniowych i pozostałych tj. 
a) Odtworzenie konstrukcji nasypu wału,
b) Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z trylinki betonowej,
c) Plantowanie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników.      
 
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 490.286,89 zł.

 • 3 895 000,00 zł na budowę dróg – ulic Krętej, Jaśminowej i Różanej w m. Koło

Zakończono realizację zadania pn.: "Budowa dróg – ulic Krętej, Jaśminowej i Różanej w m. Koło" dofinansowanego z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład"

Gmina Miejska Koło zawarła umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg – ulic Krętej, Jaśminowej i Różanej w m. Koło”. Wykonawcą zadania była firma MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Edycja 2, w kwocie 3.895.000,00 zł. Wartość zadania: 4.650.544,97 zł.

Zakres wykonanych robót:

„Budowa drogi - ul. Krętej w m. Koło”

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni drogowych, odwodnienia drogi i oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na ulicy Krętej.

Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach 127, 128, 87, 71/1, 66/2, 61, 60/2, 86/2  mapy 50.

DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres oraz kolejność realizacji robót:

- przygotowanie terenu budowy

- wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb)

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe

- budowa odwodnienia drogi

- budowa drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej – kostka brukowa betonowa

- budowa zjazdów

- budowa chodnika

- budowa poboczy gruntowych ulepszonych

- roboty wykończeniowe

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zagospodarowanie terenu:

Projektuje się budowę nowego odcinka drogi o łącznej długości ≈247m, składający się z dwóch odcinków na zachód i wschód od istniejącej ul. Szpitalnej wraz z budową infrastruktury technicznej związanej z drogą: kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa ścieralna – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza gr. 30 cm z mieszanki niewiązalnej C90/3 (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5)

- warstwa mrozoodporna gr. 22cm z mieszanki niewiązalnej lub gruntu niewysadzinowego.

Chodniki:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niewiązalnej C90/3

- warstwa mrozoochronna gr 22cm z mieszanki niewiązalnej lub gruntu niewysadzinowego.

Stanowiska postojowe:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niewiązalnej C90/3

- warstwa mrozoochronna gr 22cm z mieszanki niewiązalnej lub gruntu niewysadzinowego.

Zjazdy:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niewiązalnej C90/3

- warstwa mrozoochronna gr 22cm z mieszanki niewiązalnej lub gruntu niewysadzinowego.

Pobocza gruntowe ulepszone:

- mieszanka niezwiązana z kruszyw 0/31.5mm gr. 15cm o jasnej barwie.

Kanalizacja deszczowa:

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, zatok postojowych, chodników poprzez spadki poprzeczne i podłużne do studni wpustowych włączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej której budowa obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej z rur litych PVC fi315 (SN8) o dł. 212,5m

- studnie rewizyjne fi 1000mm – szt. 13

- wpusty uliczne fi 500mm – szt. 9

- przyłącza kanalizacyjne wpustów z rur litych PVC fi 200 (SN8) o dł. 32.5m

- przestawienie istniejącego hydrantu nadziemnego.

„Budowa drogi - ul. Jaśminowej w m. Koło”

Przedmiotem zamówienia była budowa drogi o konstrukcji nawierzchni w konstrukcji rozbieralnej, budowa chodników, budowa utwardzonego pobocza, budowa kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole przy ul. Jaśminowej.

Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach: 131/1 ark. mapy 49, 114 ark. mapy 51, 165 i 178 ark. mapy 52.

DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres oraz kolejność realizacji robót:

- przygotowanie terenu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

- budowa jezdni, chodnika i utwardzonego pobocza

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykończeniowe.

Zagospodarowanie terenu

Odcinek A:

Projektowany odcinek A ulicy Jaśminowej stanowi połączenie dwóch istniejących wlotów skrzyżowań z asfaltu. Odcinek A rozpoczyna się na wlocie ul. Słonecznej a kończy na wlocie ul. Krańcowej. Projektowany odcinek A posiada jezdnię o szerokości 5,00 m. Po stronie zachodniej jezdni projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m. Po stronie wschodniej jezdni projektuje się utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokości 1,50 m. W ramach inwestycji projektuje się ponadto zjazdy indywidualne do posesji dopasowane do szerokości istniejących bram.

Odcinek B:

Odcinek B rozpoczyna się na wlocie ul. Jaśminowej w ul. Krańcową. Projektowany odcinek B posiada jezdnię o szerokości 5,00 m. Po stronie zachodniej jezdni projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m. Po stronie wschodniej jezdni projektuje się utwardzenie pobocza z kostki betonowej o szerokości 1,50 m. W ramach inwestycji projektuje się ponadto zjazdy indywidualne do posesji dopasowane do szerokości istniejących bram. Projektowany odcinek ul. Jaśminowej jest zakończony placem do zawracania o wymiarach 15,80 x 13,00 m

Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidziano 3 odcinkami projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących studni na kanałach deszczowych. Kanały odprowadzające w sposób grawitacyjny wody deszczowe z projektowanej drogi na zaprojektowano z rur PVC-U klasy S Dz 315/9,2 mm. Przykanaliki odprowadzające wody deszczowe z wpustów oraz odwodnienia liniowego, wykonać z rur Dz 200/5,9 mm.

Konstrukcja jezdni :

- kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm, kolor szary Behaton (jak na pozostałych odcinkach jezdni)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

Konstrukcja chodnika i zjazdów:

- Kostka betonowa typu CEGŁA - gr. 8 cm, kolor szary (jak na istniejącym chodniku)

- podsypka cementowo – piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka związana

cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 15 cm (na zjazdach 25 cm)

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- prędkość projektowa 30 km/h

- kategoria drogi – gminna

- klasa techniczna – D

- szerokość jezdni : 5,00 m

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

- szerokość chodnika :2,00 m

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

- szerokość utwardzonego pobocza: 1,50 m

- nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej

„Budowa drogi - ul. Różanej w m. Koło”

Przedmiotem zamówienia była budowa drogi o konstrukcji nawierzchni w konstrukcji rozbieralnej, budowa chodników, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, budowa miejsc postojowych, zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole przy ul. Różanej.

Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach: dz. nr 19/2, 47/1, 47/7, 22/4, 23/2, 24/2, 27/1, 28/1, 28/3, 29  ark. mapy 36.

Zakres robót do realizacji:

- przygotowanie terenu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowa jezdni

- budowa chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsc postojowych

- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanału technologicznego

- budowa sieci oświetlenia ulicznego

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykończeniowe.

Konstrukcja jezdni oraz miejsc postojowych:

- kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm, typu cegła fazowana, grafitowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

- warstwa mrozoochronna o uziarnieniu 0/8 do 0/63 gr. 22cm

Konstrukcja chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej:

- Kostka betonowa typu CEGŁA Fazowana - gr. 8 cm, kolor żółty

- podsypka cementowo – piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka związana

cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdów:

- Kostka betonowa typu CEGŁA Fazowana - gr. 8 cm, kolor grafitowy

- podsypka cementowo – piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka związana

cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 25 cm

Konstrukcja miejsc z kostki kamiennej:

- kostka kamienna 8/11 szara

- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (mieszanka związana cementem C3/4 ≤ 6MPa) gr. 15 cm

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- prędkość projektowa 30 km/h

- kategoria drogi – gminna

- klasa techniczna – L

- szerokość jezdni : 6,00 m

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

- szerokość chodnika :2,00 m

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

- szerokość miejsc postojowych: 2,50m

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm

- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 3.0m

- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej gr. 6cm.

Dodane: 26 Październik 2021  08:16:31    Ostatnia aktualizacja: 13 Maj 2024  08:48:41
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA