Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Kwietnia 2024 r. Imieniny: Enzelma i Bartosza

Wielkopolska Karta Rodziny

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 15 lipca 2019 roku, Uchwałą Nr X/189/19 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+ oraz rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta przysługuje:

  • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek (przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),
  • małżonkowi rodzica,
  • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,
  • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,

(przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego Sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub któremu Sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Ważne informacje:

Karta jest przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

Opłaty:

1) Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.
2) Wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny jest również bezpłatne i polega na wydaniu nowej karty z takim samym numerem. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej, a w przypadku zagubienia Karty, przedstawienie stosownego pisemnego oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty pierwotnej.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: pok. nr 111.

Produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Kole celem ich wydania.

Partnerzy programu – wykaz zniżek

Informacje dotyczące Wielkopolskiej Karty Rodziny oraz katalog dostępnych ulg i zniżek z Wielkopolską Kartą Rodziny znajdują się pod adresem: rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  2. Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny/ duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny
  3. Załącznik nr 1 do wniosku: Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  4. Załącznik nr 2 do wniosku: Oświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Podstawa prawna:

1. Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
2. Porozumienie Partnerskie Nr 15/gmina miejska/2021 zawarte w dniu 10.11.2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Miejską Koło.

Dodane: 10 Grudzień 2021  12:39:57    Ostatnia aktualizacja: 10 Grudzień 2021  13:19:49
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA