Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  24 Lutego 2024 r. Imieniny: Macieja i Bogusza

RPO Województwa Wielkopolskiego

Pragniemy poinformować, iż Gmina Miejska Koło uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 01 maja 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest: utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miejskiej Koło oraz finansowanie przez 18 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie.

Wartość projektu: 2 082 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 769 700,00 zł


Informujemy, iż Gmina Miejska Koło otrzymała grant w łącznej kwocie 250 000,00 zł na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego (WRPO na lata 2007-2013):

  • “Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole”
 

 

13 października 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Koło reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Koła, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie projektu “Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III “Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 “Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Schematu 2 “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 16 sierpnia 2011 r. podpisano aneks do umowy o dofinasowanie.

1 285 375,45 złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma Miasto Koło na termomodernizację budynków oświatowych w mieście Kole w ramach działania 3.2 “Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”. Realizacja rzeczowa projektu zakończy się w listopadzie 2011 roku.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2. Podjęcie przedsięwzięć przewidzianych w niniejszym projekcie pozwoliło dostarczyć społeczności gminnej 2 zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej. Prace termomodernizacyjne budynków szkolnych przyczynią się do poprawy komfortu przebywania uczniów, nauczycieli i innych osób korzystających z budynków i przebywających w nim w sezonie jesienno-zimowym.

Planowane działania przyczynią się do ograniczenia strat ciepła budynków, a to natomiast sprawi, iż znacznemu obniżeniu ulegnie wysokość kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz zmniejszeniu ulegnie emisja substancji szkodliwych dla środowiska. Projekt przewiduje rozwiązanie istniejących problemów energetycznych i technicznych w budynkach szkół poprzez następujące prace:

- zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne w wyniku ocieplenia ścian metodą bezspoinową (styropian),
- zmniejszenie strat przez stropodach dzięki ociepleniu stropodachu styropianem z wartstwą papy termozgrzewalnej w części niewentylowanej,
- zmniejszenie strat przez stropodach wentylowany dzięki ociepleniu stropodachu ekofibrem w przestrzeni wentylowanej,
- zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego poprzez dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 podwyższenie sprawności instalacji c.o. odbędzie się poprzez regulację systemu grzewczego, hermetyzację instalacji, izolację przeowdów, montaż zaworów termostatycznych, a w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 poprzez uzupełnienie izolacji, regulację systemu grzewczego, nową krzywą grzewczą, regulację obiegów. W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 planowane jest także zmniejszenie strat na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w wyniku modernizacji instalacji ciepłej wody, polegającej na montażu kolektorów słonecznych.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są dzieci i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2, którzy przebywają w budynkach szkół i z nich korzystają.

 

Dodane: 27 Lipiec 2020  13:45:17    Ostatnia aktualizacja: 09 Kwiecień 2021  13:00:00
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA