Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  23 Lutego 2024 r. Imieniny: Romany i Damiana

Ekologia i Środowisko

Położenie Koła i specyficzne cechy występujących tu środowisk mają duży wpływ na obecną faunę i florę, związaną głównie z otwartymi i podmokłymi terenami położonymi w dolinie Warty.

Warta w okolicach Koła ma charakter dojrzałej rzeki nizinnej z dobrze wykształconą doliną zalewową osiągającą do 6 km szerokości. Szeroka terasa zalewowa pozwala rzece na silne meandrowanie, którego widocznym efektem są liczne starorzecza. Nawet trwające już od drugiej połowy XVIII w. prace melioracyjne, zmierzające do maksymalnego wyprostowania koryta rzeki i ograniczenia obszarów zalewowych, nie spowodowały calkowitego ujarzmienia rzeki. Dzięki temu do czasów nam współczesnych zachowały sie miejsca atrakcyjne dla wielu gatunków zwierząt, roślini zbiorowisk roślinnych wymagających do życia przynajmniej okresowych rozlewisk i podtopień.

Zanieczyszczenia i ochrona środowiska atmosferycznego
Występujące na terenie miasta źródła zanieczyszczeń z uwagi na rodzaj wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń, podzielić można na dwie podstawowe grupy powodujące wysoką oraz niską emisję.

Źródła emisji wysokiej to z reguły zakłady przemysłowe (Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.). Źródła emisji niskiej to przede wszystkim małe kotłownie, piece indywidualnych gospodarstw domowych, szlaki komunikacyjne itp., które najczęściej w ogóle lub w stopniu nie zadawalającym wyposażone są w reduktory zanieczyszczeń.

Pod względem terytorialnym największe ilości zanieczyszczeń przemysłowych wprowadza się dotychczas do środowiska w przemysłowej dzielnicy miasta Koła. Również najwyższe stężenie zanieczyszczeń w powietrzu notowane jest w przemysłowej dzielnicy miasta Koła.

Zanieczyszczenie i ochrona wód
Usytuowanie naszego miasta sprawia, że stan czystości rzeki Warty przepływającej przez miasto Koło uzależniony jest w dużym stopniu od źródeł zanieczyszczeń znajdujących się poza granicami miasta. Największym "dostawcą ścieków" jest w dalszym ciągu rzeka Ner, niosąca ścieki z Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.

Należy stwierdzić, że w porównaniu do lat ubiegłych nastąpiła pewna poprawa, w niektórych badanych wskaźnikach zanieczyszczeń (dotyczy to grupy wskaźników fizykochemicznych) .

Podstawowy kierunek działania w ochronie wód to w przypadku miasta Koła rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. poprzez wprowadzenie procesu usuwania związków. Budowa kanalizacji sanitarnych w tych rejonach miasta gdzie jeszcze jest możliwość odprowadzenia ścieków do miejskiej oczyszczalni.

W jednostkach gospodarczych nie planuje się znaczących inwestycji z zakresem ochrony wód z racji posiadania wymaganych urządzeń.

Źródła i natężenie hałasu
Najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym zanieczyszczeniem środowiska na terenach zurbanizowanych jest hałas, którego źródłem są środki komunikacji i transportu oraz przemysłu. Na podstawie wieloletnich badań wynika, że klimat akustyczny na obszarze miasta Koła ulega systematycznemu pogorszeniu.

Dopuszczalne poziomy hałasu przekroczone są na terenach wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, a szczególnie przy obwodnicy miasta na trasie Poznań-Warszawa. Odcinek linii kolejowej E-20 Poznań-Warszawa stanowi uciążliwość dla mieszkańców budynków położonych w bliskiej odległości od trasy kolejowej.

Teren zieleni miejskiej
Na terenie Gminy Miejskiej Koło zieleń łącznie z lasami, uprawami rolnymi, pastwiskami i ogrodami działkowymi zajmuje 743 ha, co stanowi 53,5% powierzchni Gminy.

Gmina Miejska Koło utrzymuje i konserwuje 40,25 ha zieleni komunalnej otwartej w tym 33,2 ha zieleni urządzonej:
 • zieleń parkowa - 16,0 ha
 • zieleńce i skwery - 4,4 ha
 • lasek komunalny - 12,8 ha
 • tereny miejskie nieurządzone - 6,4 ha
 • zieleń przyuliczna - 0,65 ha

Na obszarach zieleni miejskiej wykonuje się następujące prace:

 • pielęgnacja rabat kwiatowych;
 • pielęgnacja drzew i krzewów w parkach, skwerach i zieleni przyulicznej;
 • konserwacja drobnych form architektonicznych w parkach;
 • utrzymanie czystości i porządku na w/w terenach przez cały rok.

Pracownicze ogródki działkowe.
Ogrody działkowe na terenie naszego miasta mają charakter rekreacyjno - wypoczynkowy i uprawowy. 

Pomniki przyrody w mieście
Pomniki przyrody w Polsce, są to cenne, wyróżniające się obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej o szczególnej wartości pod względem naukowym, historycznym, krajobrazowym.

Pomniki przyrody w mieście Kole:

 1. Wiąz syberyjski (ul. Sienkiewicza/ul. Freudenreicha)
 2. Dąb szypułkowy (Park Moniuszki-ul. 3 Maja)
 3. Dąb szypułkowy (ul. Harcerska)
 4. Platan klonolistny (ul. Kajki)
 5. Klon polny (ul. Toruńska/ul. Broniewskiego)

Dodane: 27 Lipiec 2020  09:22:53    Ostatnia aktualizacja: 27 Lipiec 2020  09:22:53
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA