Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  20 Maja 2024 r. Imieniny: Bernardyna i Aleksandra

Koperta życia

Celem programu o nazwie "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Koła znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia. 

Program skierowany jest do osób przewlekle chorych, dotkniętych niepełnosprawnością oraz osób w wieku od 60 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 oraz wypełnienie wniosku o wydanie pakietu Koperta Życia, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu Programu "Koperta Życia".


Koperta życia nadzieją na szybką i skuteczną pomoc, która umożliwi dotarcie do kluczowych informacji o stanie zdrowia.

KOPERTA ŻYCIA

Organizator:
Gmina Miejska Koło


Zestaw Koperta życia składa się z następujących elementów:

 • przezroczystej plastikowej koperty odpowiednio zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce,
 • karty informacyjnej - kartka papierowa w formacie A 4,
 • naklejki samoprzylepnej na Kopertę,
 • naklejki samoprzylepnej na lodówkę.

Instrukcja:

 • wypełnij Kartę informacyjną, umieść w niej najważniejsze wskazówki na temat Twojego stanu swojego zdrowia tj. przyjmowanych leków, uczuleniach pacjenta, rozpoznanych chorobach, a także numery telefonów osób najbliższych, które należy powiadomić o pobycie w szpitalu.

  Wypełnioną i podpisaną przez lekarza kartę informacyjną włóż do plastikowej koperty.

! Pamiętaj, aby dane w Kopercie życia były zawsze aktualne

 • Kopertę umieść w lodówce tak, aby była łatwo dostępna i widoczna
 • Na lodówkę przyklej okrągłą naklejkę z napisem: „TU JEST KOPERTA ŻYCIA”

„Koperta życia” wraz z kartą informacyjną oraz naklejkami do odbioru w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111 (Ratusz Miejski)

 

 • Koperta życia jest wydawana bezpłatnie, a koszty wytworzenia pokrywa Gmina Miejska Koło.
 • Uprawnionymi do otrzymania Koperty życia są osoby przewlekle chore, dotknięte niepełnosprawnością oraz osoby od 60. roku życia, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. 
 
Do pobrania: WNIOSEK o wydanie pakietu "Koperta życia"
 

Zarządzenie Nr OA.0050.152.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 19.09.2019 r.

 
§1.

 
W zarządzeniu Nr OA.0050.175.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Programu „Koperta Życia”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1 . W  załączniku nr 1 do zarządzenia  nr OA.0050.175.2016 Burmistrz Miasta Koła z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie  regulaminu Programu „Koperta Życia” dokonuje się zmian  §2  ust. 1, który otrzymują brzmienie:

„§  2  ust.  1 „Uprawnionymi do otrzymania „Koperty życia” są osoby przewlekle chore, dotknięte niepełnosprawnością oraz osoby w wieku od 60 roku życia, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. Osoby przewlekle chore/ dotknięte niepełnosprawnością przy składaniu wniosku przedstawiają oświadczenie o chorobie przewlekłej lub niepełnosprawności.”

§2.

 
Zmienia się wzór wniosku o wydanie „Koperty Życia” o którym mowa w §2 ust. 3 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.70.2019 Burmistrza Miasta Koła  z dnia 18 kwietnia 2019r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.175.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 23.12.2016 r.

 

REGULAMIN PROGRAMU "KOPERTA ŻYCIA"

Postanowienia ogólne
 
§1.


1. Celem programu o nazwie "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Koła znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia.
2. Akcja informacyjna prowadzona będzie przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole za pośrednictwem strony internetowej www.kolo.pl.
3. Koordynatorem Programu jest Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
4. Przystąpienie uczestnika do Programu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Warunki uczestnictwa w Programie
 
§2.


1. Program skierowany jest do osób w wieku od 65 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło.
2. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 oraz wypełnienie wniosku o wydanie pakietu Koperta Życia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Karta informacyjna jest ważna do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W takim przypadku uczestnik zobowiązany jest wymienić kartę informacyjną na nową.
5. Organizator wyda na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zmianę sytuacji zdrowotnej nową kartę informacyjną.

Zasady Programu "Koperta życia"
 
§3.

1. W skład pakietu "Koperta Życia" wchodzi:

 • przezroczysta plastikowa koperta
 • karta informacyjna

2. Koperta życia wraz z kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce - miejscu łatwym do zlokalizowania.
3. Lodówka zawierająca Kopertę życia powinna być oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach lodówki naklejki.

 

Obowiązki uczestnika Programu

1. Uczestnik programu zobowiązuje się do:

 • wypełnienia drukowanymi literami karty informacyjnej, potwierdzenie danych zawartych w karcie własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz potwierdzenia tychże danych przez lekarza,
 • umieszczenie karty informacyjnej w ,,Kopercie życia" i umieszczenie jej w lodówce,
 • oznaczenie lodówki naklejką.

 

Obowiązki organizatora Programu
 
§4

1. Organizator zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia pakietu "Koperty życia" osobie o której mowa w §2 ust. 1 regulaminu.
2. Miejscem odbioru pakietu jest:

 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz) pok. nr 111

3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i tym samym warunków udziału w Programie "Koperta Życia".

Załączone pliki:

Dodane: 08 Lipiec 2020  11:18:39    Ostatnia aktualizacja: 19 Październik 2021  11:11:54
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA