Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  16 Lipca 2024 r. Imieniny: Benity i Eustachego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - czym są?

W dniu 26 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6135/2023 w sprawie wyznaczenia zasięgu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla obszaru funkcjonalnego Miast Koła i Turku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Istotą zastosowania ZIT będzie wsparcie zintegrowanych projektów, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego.

ZIT dla obszaru funkcjonalnego Miast Koła i Turku obejmuje obszar następujących gmin: Miasto Koło, gm. Koło, Miasto Turek, gm. Turek, Brudzew, Kościelec.

Dla wyodrębnionego obszaru w nowym rozdaniu środków unijnych została dedykowana koperta finansowa i wyliczona alokacja w wysokości 8 717 164,60 euro.

O środki te w nowej perspektywie finansowej będziemy mogli ubiegać się w ramach 7 wskazanych przez Zarząd Województwa celów szczegółowych tj.:

  • Cel 1.2. - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

       (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 1 280 159 euro z EFRR)

  • Cel 2.4. - Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

       (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 2 065 944  euro z EFRR)

  • Cel 2.8. - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

       (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 4 325 000 euro z EFRR)

  • Cel 4.4. - Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia

       (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 75 398 euro z EFS)

  • Cel 4.6. - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

       (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 630 416 euro z EFS)

  • Cel 4.11. Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

       (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 268 223 euro z EFS)

  • Cel 4.12. Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

       (na projekty w ramach tego celu przeznaczono 72 020 euro z EFS)

Możliwość ubiegania się o dedykowane środki w ramach przyznanej koperty uwarunkowane zostało jednakże następującymi warunkami:

   1) Konieczność zawarcia zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy wszystkimi sześcioma samorządami

   2) Posiadanie dokumentu strategicznego określającego cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych – strategii ZIT.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6135/2023 z dnia 26 stycznia 2023r w sprawie wyznaczenia zasięgu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego Miast Koła i Turku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie 2021-2027

Dodane: 15 Marzec 2023  12:26:40    Ostatnia aktualizacja: 15 Marzec 2023  13:48:17
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA