Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  23 Lutego 2024 r. Imieniny: Romany i Damiana

Poziomy recyklingu

Gmina Miejska Koło realizuje obowiązek wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego jednym z głównych celów jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Obowiązek sprawozdawczy gmin

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888) Burmistrz Miasta Koła zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Roczne sprawozdanie przekazuje się marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Wśród informacji, które sprawozdanie zawiera jest m.in. informacje określające osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku.

Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach kwartalnych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Poniżej załączono wymagane przepisami prawa sprawozdanie:

za rok 2012 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 8,7 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 75 %)
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 75,9 % (wymagany poziom w 2012 roku – 10 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 % (wymagany poziom w 2012 roku – 30 %).

za rok 2013 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 45,08 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %)
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 28,38 % (wymagany poziom w 2013 roku – 12 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 % (wymagany poziom w 2013 roku – 36 %).

za rok 2014 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 41 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 17,3 % (wymagany poziom w 2013 roku – 14 %);

za rok 2015 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 30,3 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 27 % (wymagany poziom w 2014 roku – 26,2 %);

za rok 2016 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 45 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 48,4 % (wymagany poziom w 2016 roku – 18 %);

za rok 2017 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,049 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 45 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 31,50 % (wymagany poziom w 2017 roku – 20 %);

za rok 2018 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 40 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 39,60 % (wymagany poziom w 2018 roku – 30 %);

za rok 2019 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 40 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne  – 55,85 % (wymagany poziom w 2019 roku – 60 %)

za rok 2020 r., w którym wskazano osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do dnia 16 lipca 2020 r. – 35 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 57,93 % (wymagany poziom w 2020 roku – 50 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne  – 69,81 % (wymagany poziom w 2020 roku – 70 %);

za rok 2021 r., zostały osiągnięte przez Gminę Miejską Koło poziomy:

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do dnia 16 lipca 2020 r. – 35 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła –  33 % (wymagany poziom w 2021 roku – 20 %);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne  – 51,46 % (wymagany poziom w 2021 roku – 70 %);
 • poziom składowania odpadów komunalnych pochodzących z przetwarzania odpadów  komunalnych w procesie D5 w 2021 r. wynosi 8,34  %

Załączone pliki:

Dodane: 01 Lipiec 2020  19:05:47    Ostatnia aktualizacja: 28 Wrzesień 2023  12:52:21
Opublikował: