Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  3 Lutego 2023 r. Imieniny: Błażeja i Oskara

Gospodarka odpadami

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Koła działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej Koła Nr XXXIII/331/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 988) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki opłat od 1 marca 2021 r., wynoszą:

  • 21,00 zł   - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 42,00 zł  - miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny    

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Opłatę należy wnosić w poniższych terminach:

- za styczeń, luty i marzec do 31 marca
- za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca
- za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września
- za październik, listopad i grudzień do 31 grudnia.

Opłatę należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub na rachunek bankowy nr:
SANTANDER BANK POLSKA S.A 1 O/Koło 
95 1090 1203 0000 0001 1562 5540
z dopiskiem "opłata za gospodarowanie odpadami"

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.


 

Kontrola zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość

Urząd Miejski w Kole informuje, iż na bieżąco  kontroluje dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło. 
 
Kontrolując składane przez mieszkańców deklaracje wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.
W związku z powyższym oczekujemy na mieszkańców naszego miasta, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 
Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest prowadzona  w oparciu o dane z Ewidencji Ludności, jak również drogą  wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miejski w Kole wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia  korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców miasta, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miejskiego w Kole  w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu www.kolo.pl (zakładka: gospodarka odpadami) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole.

Deklaracje należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kole tj. od 7.30 do 15.30  w pokój nr 114, ul. Mickiewicza 12, w Punkcie Obsługi Mieszkańca, ul. Stary Rynek 1 lub  wysłać pocztą.
 
Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole

Dodane: 01 Lipiec 2020  18:54:39    Ostatnia aktualizacja: 10 Czerwiec 2022  11:31:36
Opublikował: