Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  23 Lutego 2024 r. Imieniny: Romany i Damiana

Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2024 r. zmiana wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych
 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Sposób obliczenia opłaty (nieruchomości zamieszkałych):

Liczba mieszkańców nieruchomości X stawka od osoby = opłata miesięczna.
np. 4 osoby x 28,50 zł = 114,00 zł/ m-c

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 57,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Sposób obliczenia opłaty (nieruchomości zamieszkałych):

Liczba mieszkańców nieruchomości X stawka od osoby = opłata miesięczna.
np. 4 osoby x 57,00 zł = 228,00 zł/ m-c

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą być zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł od osoby.

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) tj.:  

Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Burmistrz Miasta Koła w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Opłaty należy uiszczać z dołu w terminach:

  • za miesiące styczeń, luty, marzec płatność  do 31 marca,
  • za miesiące kwiecień, maj, czerwiec płatność  do 30 czerwca,
  • za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień  płatność  do 30 września,
  • za  miesiące październik, listopad, grudzień płatność  do 31 grudnia.

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub przelewem na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.
95 1090 1203 0000 0001 1562 5540
Z dopiskiem "Opłata za gospodarowanie odpadami - adres nieruchomości”

O wysokości nowej opłaty zostaną Państwo poinformowani w zawiadomieniu.

Kontrola zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość

Urząd Miejski w Kole informuje, iż na bieżąco  kontroluje dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło. 
 
Kontrolując składane przez mieszkańców deklaracje wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.
W związku z powyższym oczekujemy na mieszkańców naszego miasta, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 
Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest prowadzona  w oparciu o dane z Ewidencji Ludności, jak również drogą  wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miejski w Kole wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia  korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców miasta, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miejskiego w Kole  w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu www.kolo.pl (zakładka: deklaracje) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole.

Deklaracje należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kole tj. od 7.30 do 15.30  w pokój nr 114, ul. Mickiewicza 12, w Punkcie Obsługi Mieszkańca, ul. Stary Rynek 1 lub  wysłać pocztą.
 
Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole

Dodane: 01 Lipiec 2020  18:54:39    Ostatnia aktualizacja: 03 Styczeń 2024  08:39:39
Opublikował: