Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  2 Grudnia 2023 r. Imieniny: Balbiny i Pauliny

Kolska Karta Rabatowa

Celem Programu jest wyróżnienie osób: 

  • Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali więcej niż 35 litrów krwi za ich poświęcenie i bezinteresowne podzielenie się z drugim człowiekiem tym co mają najcenniejsze, jak również zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także pomoc drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło w zwiększeniu konkurencyjności
  • Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane by podjęły swój powrót do społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło.

Karta uprawnia do zniżek i ulg zaoferowanych przez instytucje gminne, prywatne firmy i usługodawców działających na terenie Gminy Miejskiej Koło, którzy przystąpią do Programu. Zniżki przysługują tylko właścicielowi Karty.

Karta umożliwia dokonywanie zakupów i korzystanie z rabatów u lokalnych przedsiębiorców, a także ze zniżek oferowanych przez instytucje publiczne.
 
 

Podmioty biorące udział w "Kolskiej Karcie Rabatowej":

 

Miejsca użyteczności publicznej

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole ul. Szkolna 2 B
 

Bilet na siłownię/fitness do godz. 16:00 - 1 godz. - 10,00 zł
Bilet na siłownię/fitness po godz. 16:00 - 1 godz. - 12,00 zł
Karnet na siłownię/fitness (12 wejść po 1,5 godz.) - 80,00 zł
Wynajem stołu do tenisa stołowego 1 godz. - 20,00 zł
Bilet na kort tenisowy z oświetleniem - 1 godz. - 30,00 zł
Bilet na kort tenisowy bez oświetlenia - 1 godz. - 15,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole ul. Sportowa 12 (Stadion Miejski)

Bilet na kort tenisowy z oświetleniem 1 godz. – 30,00 zł
Bilet na kort tenisowy bez oświetlenia 1 godz. – 15,00 zł

Zniżki obowiązują do 31.12.2023 r.


2. Muzeum Technik Ceramicznych w Kole ul. Kajki 44
 
Ulga 50 % w opłacie za wstęp do Muzeum.
3. Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Słowackiego 5

- najniższa cena biletu do kina
- 50% zniżki za bilet wstępu na imprezy organizowane przez MDK
- zniżki obowiązują do dnia 31.12.2022 r.

4. Pływalnia Miejska w Kole, ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło

Bilet 70 minut  – 13,00 zł 
Bilet 100 minut – 17,00 zł
 

Sklepy spożywcze

 

1. Sklep Mięsny Beata Sudolska ul. Niezłomnych 2

 Rabat 2 % na cały asortyment (nie dotyczy artykułów  promocyjnych)
 

 

Pozostałe sklepy

 

1. Sklep Zielarsko – Medyczny Andrzej Bronicki, ul. Nowowarszawska 2

 

10%  rabatu na zakup leków, ziół, suplementów diety oraz zdrowej żywności.


2. Optyk – Optometrysta „WOJTASZEK: Krzysztof Wojtaszek, ul. PCK 8


10% zniżki na zakup okularów korekcyjnych.
10% zniżki na zakup akcesoriów optycznych.
Badanie wzroku za 1 zł.


3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo – Wytwórcze „STEFIX”, ul. Szkolna 1


10 % rabatu na cały asortyment (nie dotyczy produktów promocyjnych).


4. Salon Meblowy „HEBAN” Jerzy Stelmasik, ul. Szkolna 19


Rabat 3 % (nie dotyczy promocji i wyprzedaży).

 

Usługi

 
1. „KSERO – EKSPRES” Grzegorz Ulewicz, ul. Wojciechowskiego 10

 Rabat 10 % na cały asortyment.
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OZ.0050.172.2015
Burmistrz Miasta Koła
z dnia 04-09-2015 r.

 
 

Regulamin Programu „Kolska Karta Rabatowa”
 

Organizatorem Programu jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. Karta Programu przeznaczona jest dla Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali więcej niż 35 litrów krwi, którzy są zameldowani na stałe, na terenie Gminy Miejskiej Koło i dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, zameldowanych na stałe, na terenie Gminy Miejskiej Koło. Dzięki niej Honorowi Dawcy Krwi jak i Chorzy na SM będą mogli skorzystać z promocji i akcji przygotowanych przez Organizatora i jego Partnerów. Program ma na celu poprawę warunków życia, zwiększenie dostępności do dóbr i kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez Organizatora i jego Partnerów, jak również pomocy drobnej przedsiębiorczości z terenu Gminy Miejskiej Koło w zwiększeniu konkurencyjności.
 

§ 1. Postanowienia ogólne
 

1. Program „Kolska Karta Rabatowa” jest programem realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Koło tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez Organizatora i Partnerów, którzy przystąpili do Programu.
2. Właściciel Karty uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
3. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu przysługuje wyłącznie właścicielowi karty.
 

§ 2. Uczestnictwo w Programie
 

1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest Posiadanie Karty.
2. Kartę otrzymać może każdy Honorowy Dawca Krwi, który oddał więcej niż 35 litrów krwi, zameldowany jest na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło i posiada pełną zdolność  do czynności prawnych.
3. Kartę otrzymać może, każda osoba chora na Stwardnienie Rozsiane jak i ich opiekunowie, którzy są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Wydanie karty podlega opłacie 3,50 zł (słownie: trzyzłotepięćdziesiątgroszy) za jeden egzemplarz karty. Opłatę należy uiścić wraz ze składanym wnioskiem w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.
5. Aby otrzymać kartę należy wypełniony wniosek złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, uiścić opłatę, o której mowa w ust. 4 i okazać się legitymacja Honorowego Dawcy Krwi, w której zapisane są ilości oddanej krwi lub oświadczenie o chorobie (SM). Przy odbiorze karty należy potwierdzić swoje dane okazaniem dowodu osobistego.
 

§ 3. Karta
 

1. Kolska Karta Rabatowa jest kartą imienną wydawaną bezterminowo. Może być używana wyłącznie przez osobę, której dane widnieją na Karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
2. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną kartę.
3. Karta upoważnia do promocji określonych i wskazanych przez Organizatora i Partnerów Programu. Karta honowana jest w oznakowanych punktach.
4. W razie utraty Karty istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Duplikat Karty wydaje się na pisemny wniosek po złożeniu oświadczenia o zniszczeniu lub utracie Karty. Wyrobienie duplikatu podlega opłacie w wysokości 3,50 zł.
5. Osoba zainteresowana otrzymaniem Karty zobowiązana jest do wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Kole oraz firmy i instytucje biorące udział w Programie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 t., poz. 1182).
 

§ 4. Realizacja Programu
 

1. Realizacja Programu odbywa się w myśl zapisów uchwały nr XII/116//2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26.08.2015r.
2. Bezpośrednimi realizatorami Programu są:
1) jednostki podległe Gminie Miejskiej Koło, które przystąpią do Programu;
2) mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło.
3. Organizator i Partnerzy Programu mają wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Programem.
4. W celu uzyskania rabatu na usługę, uczestnik jest obowiązany okazać w miejscu wskazanym przez Organizatora lub danego Partnera Programu Kartę wraz z dowodem tożsamości.
5. Informacje na temat ogólnych warunków Programu i uczestniczących w nim podmiotach dostępne będą:
1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole;
2)    na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce „Kolska Karta Rabatowa”;
3)    w instytucjach miejskich uczestniczących w Programie.
6.    Urząd Miejski w Kole nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez Uczestnika Programu osobom nieobjętym Programem „Kolskiej Karty Rabatowej”
 

§ 5. Utrata statusu uczestnika Programu
 

1. Organizator może wykluczyć uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia podania we wniosku nieprawdziwych danych.
2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku:
1) zmiany miejsca meldunku na inny niż  Gmina Miejska Koło;
2) śmierci uczestnika.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez złożenie u Organizatora stosownego oświadczenia na piśmie.
4. W przypadkach wskazanych w ust.1, ust.2, pkt.1 i pkt.2 oraz ust.3 Karta podlega natychmiastowemu zwrotowi.
 

§ 6. Zmiany Regulaminu Programu
 

1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, w każdym czasie w formie pisemnej.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załączone pliki:

Dodane: 27 Lipiec 2020  08:00:29    Ostatnia aktualizacja: 05 Styczeń 2023  13:32:12
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA