Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  5 Sierpnia 2021 r. Imieniny: Emila i Marii

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych:

 • 161 426,00 zł Budowa drogi ul. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym

Głównym celem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym" było stworzenie utwardzonego ciągu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi tj. ul. 3 Maja nr 3552P oraz ul. J. Słowackiego nr 3478P. Realizacja tego zadania inwestycyjnego poprawiła znacznie dostępność komunikacyjną m.in. do instytucji publicznych takich jak: dom kultury , gabinety lekarskie oraz do części handlowej - parku handlowego, do którego obecny dojazd wyłącznie od ulicy J. Słowackiego często stanowi uciążliwość związaną z korkami ulicznymi. Połączenie z ul. 3 Maja stworzyło kolejny komfortowy dojazd do tej części miasta. Odciążona została również droga powiatowa, ul. Sienkiewicza nr 3470P przez którą odbywa się główny ruch w mieście. W znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo komunikacyjne w tym rejonie oraz poprzez tą inwestycję zmniejszona została peryferyjność tej dzielnicy miasta. Niezabudowane tereny inwestycyjne uzyskały dostęp bezpośredni do utwardzonej drogi, co spowoduje zapewne wzrost zainteresowania tymi terenami. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoliła na zapewnienie właściwego odprowadzania wód opadowych a tym samym podniosła standardy infrastruktury technicznej tego terenu.

 


 • 721 607,87 zł Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło

Zakończona została kolejna inwestycja drogowa w mieście Kole. Wybudowana gminna droga nr 497535P ulica L. Staffa jest główną drogą dojazdową do istniejącego osiedla mieszkaniowego z zabudową jednorodzinną, wolnostojącą i szeregową, do obiektów handlowych, przychodni lekarskich oraz do kościoła. Budowa kanalizacji deszczowej pozwala skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni. Zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców. Ulica L. Staffa pełni także alternatywny dojazd z głównej ulicy powiatowej H. Sienkiewicza pośrednio przez ul. Zapolskiej do drogi wojewódzkiej ul. Dąbskiej pełniącej rolę głównej drogi wylotowej z miasta Koła. Zadanie inwestycyjne polegało na budowie kanalizacji deszczowej, chodników obustronnych, jezdni i zatok postojowych.

Zakres wykonanych robót:

 • Krawężniki i obrzeża: wykonano krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15x22 na długości 530,42 m na ławie z betonu B15, 12x25 na długości 92,30 m na ławie z betonu B15, wykonano obrzeża betonowe 8x25 na długości 566,10 m na ławie z betonu B15.
 • Nawierzchnie jezdni: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, wykonano  podbudowę  z  betonu  B-15 grubości 15 cm na powierzchni 1403,66 m2, wykonano  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru szarego  grubości  8  cm  na  powierzchni  1403,66  m2na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Ściek uliczny: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, wykonano podbudowę z betonu B-15 grubości 29 cm na powierzchni 139,14 m2, wykonano nawierzchnię ścieku ulicznego z kostki kamiennej na długości 463,80 mb i szerokości 30 cm na podsypce piaskowo –cementowej (1:4).
 • Nawierzchnie  miejsc   postojowych   do parkowania równoległego przy jezdni: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwy odsączające z piasku gr. 10 cm, wykonano podbudowę z betonu B-15 grubości 15 cm na powierzchni 824,20 m2, wykonano  nawierzchnię z kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru grafitowego grubości 8 cm na powierzchni 824,20 m2na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Chodniki i ścieżki rowerowe: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, wykonano podbudowę z betonu B-10 grubości 10 cm na powierzchni 1483,00 m2i podbudowy z betonu B-15 grubości 15 cm na powierzchni 221,00 m2, wykonano nawierzchnię  z  kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru czerwonego grubości 8 cm na powierzchni 1704,00 m2na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Zjazdy na posesje: wykonano podbudowę z betonu B-15 grubości 15 cm na powierzchni 397,37 m2;
 • Wykonano  nawierzchnię z  kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru żółtego grubości  8  cm  na  powierzchni  397,37  m2 na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Zamontowano oznakowanie pionowe i poziome.
 • Ułożono rury  osłonowe  na  instalacjach  gazowych  i  rury przepustowe dla instalacji oświetleniowej, wykonano roboty związane z instalacjami kanalizacji deszczowej tj. roboty ziemne i montażowe.


 • 453 484,00 zł na budowę ulicy Grodzkiej

Głównym celem zadania było ograniczenie peryferyjności zdegradowanej części wyspowej miasta Koła, ograniczenie obszaru zagrożonego trwałą marginalizacją oraz polepszenie dostępności komunikacyjnej do planowanych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną i usługową. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury na tym terenie mogą znacznie poprawić jego atrakcyjność i skłonić potencjalnych inwestorów do inwestowania w tej części miasta. Budowa drogi umożliwia dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej nr 3470P, poprzez Stary Rynek, na którym zlokalizowany jest ratusz będący siedzibą Urzędu Miejskiego w Kole oraz budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ułatwiono dostęp mieszkańców wschodniej części Starego Miasta do urzędu i do innych dzielnic miasta.

Podczas realizacji zadania, wykonano następujący zakres robót drogowych: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonano krawężniki betonowych drogowe wyniesione, obniżone i wtopione o wymiarach 15x30 na długości 297,00 m na ławie z betonu  C-12/15,wykonano oporniki betonowe drogowe o wymiarach 12x25 na długości 41,00 m na ławie z betonu C-12/15, wykonano obrzeża betonowe 8x30 na długości 91,00 m na ławie z betonu C-12/15, w zakresie nawierzchni jezdni: korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonano wzmocnienie podłoża - podbudowa stabilizowana cementem o Rm=5MPa na powierzchni 907,60 m2,wykonano podbudowę z betonu C-8/10 grubości 20 cm na powierzchni 666,92 m2, wykonano podbudowę z betonu C-8/10 grubości 10 cm na powierzchni 240,68 m2, wykonano warstwę ścieralną z kostki granitowej 15/17 ze spoinami wypełnionymi epoksydową, dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową fugą na podsypce z betonu cementowego C-25/30 o gr. 8 cm na powierzchni 883,60 m2, wykonano nawierzchnię przejścia dla pieszych z kostki betonowej szarej i białej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm na podbudowie z betonu cementowego C-25/30 gr. 14 cm na powierzchni 24,00 m2, wykonano nawierzchnię zjazdów na posesje, nawierzchnie chodników, zamontowano oznakowanie pionowe i poziome, ułożono rury grubościenne osłonowe na instalacjach. Wykonano roboty związane z instalacjami kanalizacji deszczowej.


Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych)

 • 334 243,34 zł na budowę drogi ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • 822 248,20 zł na budowę drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Dodane: 04 Wrzesień 2020  10:04:33    Ostatnia aktualizacja: 02 Lipiec 2021  09:17:47
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA