Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  16 Lipca 2024 r. Imieniny: Benity i Eustachego

Czyste Powietrze (WFOŚiGW)

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOLE

 

Na mocy zawieranych Porozumień dotyczących wspólnej realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze, gminy mają szansę wspierać swoich mieszkańców w wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Celem realizacji zadań wynikających z Porozumienia jest lepsza jakość życia lokalnej społeczności związana z poprawą jakości powietrza i zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu, zadania gmin związane ze wsparciem mieszkańców jak również zasady pokrywania przez NFOŚiGW kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach Porozumienia.


Na mocy zawartego Prozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Miejski w Kole uruchomił punkt konsultacyjno - informacyjny obsługi programu "Czyste Powietrze". Punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 114.

Informacje i porady w sprawie Programu udzielane są drogą telefoniczną pod numerami telefonu: 63 26 27 550, mailowo: srodowisko2@kolo.pl oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.


Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE od początku trwania programu do 30 czerwca 2024 r. – Statystyki dla MIASTA KOŁA:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 468
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 200
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [ZŁ]: 5 256 104,89 zł

UWAGA!


Od kwietnia 2024 r. zmiany w programie „Czyste Powietrze” [https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/od-kwietnia-2024-r-zmiany-w-programie-czyste-powietrze]


Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze” [https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/ostrzezenie-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow-programu-czyste-powietrze]

 

Informacje o Programie CZYSTE POWIETRZE [www.czystepowietrze.gov.pl]
 

 1. Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do naajwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

 1. Formy dofinansowania
 • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
 • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).
 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia
 • dla dotacji oraz dotacji z prefinansowaniem: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 1. Okres realizacji
 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

z zastrzeżeniem pkt 11.11 Części 1) Programu, pkt 11.12 Części 2) Programu i pkt 11.11 Części 3) Programu, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem: 

www.czystepowietrze.gov.pl


SPRAWDŹ JAKĄ DOTACJĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ NA CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE. Kliknij poniżej w link: 

Uniwersalna broszura o programie


Zawnioskuj
 

Przez Internet lub w Funduszu

 1. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  • w serwisie „gov.pl” lub
  • w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 2. Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:
 • poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 • poprzez stronę internetową (aplikację) partnera Programu, którego nazwa jest zamieszczona na Liście Partnerów API opublikowanej na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/. W celu złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej (aplikacji) partnera Programu, Wnioskodawca wypełnia wniosek na tej stronie zgodnie z instrukcją wskazaną przez partnera Programu. Następnie, po automatycznym przekierowaniu i zalogowaniu do systemu GWD – Wnioskodawca podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz wysyła wniosek (wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami) automatycznie za pośrednictwem wskazanego systemu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP właściwego wfośigw, zgodnego z informacjami podanymi na wniosku.
 • bezpośrednio poprzez system GWD:
  1. W celu złożenia wniosku bezpośrednio w systemie GWD Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.
 1. Wniosek o dofinansowanie można wypełnić oraz złożyć także w urzędzie gminy/miasta, która zawarła Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

 

Adresy stron internetowych:

Gov.pl

Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD)

 

 Za pośrednictwem banku
1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość złożenia wniosku o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty.
2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Wnioskodawca składa w banku wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.
3. Bank przekazuje złożony przez Wnioskodawcę wniosek do właściwego wfośigw.

Dokumenty obowiązują od 03.01.2023 r.

Aktualna lista banków w Programie Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/


Realizuj
 

W celu przybliżenia Wnioskodawcom procesu wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz wsparcia w podjęciu decyzji na temat zakresu planowanych prac oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania, poniżej zamieszczone zostały narzędzia pomocnicze w postaci:

 • Kalkulatora dotacjiktóry pozwoli określić zakres planowanego przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę dotacji;
 • Listy ZUM, zawierającej wykaz urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania;
 • Kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, dzięki któremu w łatwy sposób można wyliczyć grubość wymaganej izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg- oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/zrealizuj/


Rozlicz
 

Pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/rozlicz/


Poniżej linki z praktycznymi informacjami i dokumentami programu CZYSTE POWIETRZE:

Dodane: 21 Październik 2022  10:14:41    Ostatnia aktualizacja: 09 Lipiec 2024  08:08:50
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA