Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  3 Grudnia 2022 r. Imieniny: Franciszka i Ksawerego

Czyste Powietrze (WFOŚiGW)

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOLE

 

Na mocy zawieranych Porozumień dotyczących wspólnej realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze, gminy mają szansę wspierać swoich mieszkańców w wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Celem realizacji zadań wynikających z Porozumienia jest lepsza jakość życia lokalnej społeczności związana z poprawą jakości powietrza i zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu, zadania gmin związane ze wsparciem mieszkańców jak również zasady pokrywania przez NFOŚiGW kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach Porozumienia.


Na mocy zawartego Prozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Miejski w Kole uruchomił punkt konsultacyjno - informacyjny obsługi programu "Czyste Powietrze". Punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 114.

Informacje i porady w sprawie Programu udzielane są drogą telefoniczną pod numerami telefonu: 63 26 27 550, mailowo: srodowisko2@kolo.pl oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.


Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE od początku trwania programu do 30 września 2022 r. – Statystyki dla MIASTA KOŁA:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 291
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 115
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [ZŁ]: 1 806 409,04

Informacje o Programie CZYSTE POWIETRZE [www.czystepowietrze.gov.pl]
 

 1. Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do naajwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

 1. Formy dofinansowania
 • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
 • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).
 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia
 • dla dotacji oraz dotacji z prefinansowaniem: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 1. Okres realizacji
 • dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 1. Część I Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła typu powietrze-woda albo gruntową pompę ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na inne źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2 do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. x x  
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła x x x
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej x x  
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych x x x
Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu x x x
 
 

 

Kwota maksymalnej dotacji

25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

30 000 zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

10 000 zł

Beneficjentami części I Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 1. Część II Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2a do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. x  
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła x x
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej x  
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych x x
Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu x x
 
 

 

Kwota maksymalnej dotacji

32 000 zł / 37 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej / dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 15 000 zł
Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem  42 000 zł / 47 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej / dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 25 000 zł

 

Beneficjentami części II Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. Część III Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu, w tym kotłownię gazową w rozumieniu załącznika 2b do Programu Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. x  
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła x x
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej x  
Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych x x
Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu x x
 
 

 

Kwota maksymalnej dotacji

60 000 zł / 69 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej / dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną  

 

30 000 zł

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem 70 000 zł / 79 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej / dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 40 000 zł

 
Beneficjentami części III Programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

UWAGA!

Formularz wniosku 5.5.0. (dotacja) obowiązuje od 25.01.2022 r.,

Formularz wniosku 5.6.0. (dotacja z prefinansowaniem) obowiązuje od 15.07.2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem: 

www.czystepowietrze.gov.pl


Zawnioskuj
 

Przez Internet lub w Funduszu
1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub

2) w serwisie „gov.pl” lub

3) w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (zwanego dalej „GWD”) po utworzeniu konta i zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl – dotyczy wyłącznie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem.

 1. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie; elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
  4. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
  5. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 2. W celu złożenia wniosku o dotację z prefinansowaniem, Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami). Jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
  7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola. Nie dotyczy wniosku o dotację z prefinansowaniem.
  8. Wniosek o dofinansowanie można wypełnić oraz złożyć także w urzędzie gminy/miasta, która zawarła Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem: 

 https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/zawnioskuj/


Realizuj
 

W celu przybliżenia Wnioskodawcom procesu wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz wsparcia w podjęciu decyzji na temat zakresu planowanych prac oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania, poniżej zamieszczone zostały narzędzia pomocnicze w postaci:

 • Kalkulatora dotacjiktóry pozwoli określić zakres planowanego przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę dotacji;
 • Listy ZUM, zawierającej wykaz urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania;
 • Kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, dzięki któremu w łatwy sposób można wyliczyć grubość wymaganej izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg- oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/zrealizuj/


Rozlicz
 

Pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/rozlicz/


Poniżej linki z praktycznymi informacjami i dokumentami programu CZYSTE POWIETRZE:

Dodane: 21 Październik 2022  10:14:41    Ostatnia aktualizacja: 24 Październik 2022  08:08:08
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA