Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  3 Lutego 2023 r. Imieniny: Błażeja i Oskara

Psy - nie tylko bezpańskie

Zakładka PSY - NIE TYLKO BEZPAŃSKIE, zawiera zdjęcia i informacje o przechowywanych psach, pomoże właścicielom w odzyskaniu swoich zwierząt, lub da szanse czworonogom na znalezienie nowego domu.
 

Odławianie bezpańskich zwierząt

 

Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie miasta Koła zajmuje się całodobowo Zakład Wielobranżowy „Szydłowski” Koło, tel. kontaktowy 693 610 607.

Zgłoszenia można również kierować do Straży Miejskiej w Kole (tel. 63 27 20 379) lub Urzędu Miejskiego w Kole (tel. 63 26 27 550) w godzinach ich pracy.

Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi sprawuje Przychodnia dla Zwierząt w Kole, ul. Bogumiła 65  - tel. 63 27 21 132, 603 138 302.
 

Adopcje

 
UWAGA!

W punkcie przechowywania zwierząt mieszczącym się przy ul. Bursztynowej (Kolonia Powiercie, dojazd od ul. Dąbskiej – za obwodnicą m. Koła) przetrzymywane są bezpańskie psy odłowione z terenu miasta Koła. Mają zapewnioną opiekę weterynaryjną. Właściciele zaginionych czworonogów tam mogą ich poszukiwać, a chętni mogą zaadoptować wybranego przez siebie pieska. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia, zostaną podjęte starania o przekazanie go osobom trzecim.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole poleca i zachęca do adopcji psów. Adopcja jest całkowicie bezpłatna, pieski są szczepione i zaczipowane. Ponadto Rada Miejska w Kole w dniu 27 marca 2013 r. podjęła uchwałę, że każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Koło, który zaadoptuje bezdomnego psiaka uzyska czasowe zwolnienie z opłaty od posiadania psa.

Szczegółowe informacje na temat adopcji uzyskać można pod nr tel. 63 26 27 550 w godz. od 7.30 do 15.30.
 
Zdjęcia psów do ADOPCJI TUTAJ

 

Zbieranie padłej zwierzyny

 
Usuwanie padłej zwierzyny z terenu miasta Koła wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Koło, ul. Dąbska 40K:
 
 • tel. (63) 27 20 139 (w godz. 7:00 do 15:00).
 • tel. kontaktowy 695 585 635 (po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy).
 

Obowiązki właścicieli zwierząt

 

Właściciele psów zobowiązani są do zarejestrowania/ wyrejestrowania psa w Urzędzie Miejskim w Kole w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Mickiewicza 12, pokój 114 w godz. od 7.30 do 15.30  (Tel. 63 26 27 550).

 

Właściciele, od których zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty od posiadania psów również zobowiązani są zgłosić podstawę zwolnienia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Zwolnienie z opłaty od posiadania psów przysługuje:

 1. przez okres 2 lat w przypadku adopcji psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło:
 2. przez okres 1 roku w przypadku zaczipowania psa przez posiadacza psa.
 3. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności — z tytułu posiadania jednego psa,
 4. osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego,
 5. osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa,
 6. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

 • sprawowania właściwej opieki nad psami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru jeżeli nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym,
 • zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;
 • wyprowadzania psów na smyczy, a psów agresywnych dodatkowo w kagańcu (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi  i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia); 
 • sprzątania psich odchodów z miejsc przeznaczonych do użytku publicznych, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników, osób niepełnosprawnych  mających psy asystujących;
 • corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie przez lekarza weterynarii;
 • oznaczenia wejścia na posesję, na której znajduje się pies, tabliczką ostrzegawczą.

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu:

 • pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
 • dostęp do światła dziennego,
 • odpowiednią karmę,
 • stały dostęp do wody;
 • pomieszczenie, klatkę lub kojec, w których zwierzę będzie miało możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała.

Zabrania się:

 • trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.
 • długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m,
 • znęcania się nad zwierzętami  m.in. zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień,
 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.      
 •  puszczania wolno psa na terenie lasu, poza czynnościami związanymi z polowaniem.
 

Psy agresywne i hodowla psów

 
Zasady hodowli oraz utrzymywania psów rasy uznawanej za agresywną reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), której Art. 10. ust. 1 brzmi: „Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa”.
 
Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole, w zakładce „ Załatwianie spraw”/Psy rasy agresywnych/Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne wg Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 28  kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.  Nr 77, poz. 687):
 
 1. amerykański pit  bull terier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentynski;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. Anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujacy;
 11. owczarek kaukaski

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje Kodeks wykroczeń. Wskazuje on w art. 77 § 1, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Warto pamiętać również o treści art. 78 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję do właścicieli psów o przestrzeganie swoich obowiązków,
a zwłaszcza o nie wypuszczanie zwierząt poza teren ogrodzonej posesji bez opieki. Niestosowanie się właścicieli psów do obowiązujących przepisów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy, a szczególnie dzieciom. 

KOTY WOLNO ŻYJĄCE

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)  reguluję sytuację prawną kotów wolno żyjących. W myśl przepisów „Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania", a więc także zwierzę wolno żyjące.”

Koty wolno żyjące :        

stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu;                

• stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność na terenach miejskich w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów), które są potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób;

• nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

 

Jak pomagać kotom wolno żyjącym:

nie dopuszczaj do nadmiernego rozmnazania – sterylizuj i kastruj;

należy zapewnić im dostęp do miejsc gdzie mogą bezpiecznie schronić się przed zimnem i deszczem np. otwarte okienka piwniczne lub innych pomieszczeń w których mieszkają;

należy zapewnić im dostęp do wody oraz odpowiedniego pokarmu;

nie należy ich oswajać, aby umożliwić im zdolność do przeżycia w stanie wolnym;

nie wyłapuj na siłę kotów wolno żyjących i nie zawoź ich do schroniska;

reaguj na akty znęcania się i prześladowania zwierząt.

 
Informacja dla właścicieli psów
 
 1. Burmistrz Miasta Koła informuje, że z dniem 20 grudnia 2016 r. skończyła się  finansowana przez Gminę Miejską Koło akcja bezpłatnego czipowania psów. Od roku 2017 czipowanie psów wykonywane jest na koszt właściciela, z uwzględnieniem zwolnienia określonego w Uchwale Nr II /6/2018 z dn. 30 listopada 2018 r.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty od posiadania psa zamieszczone są na www.bip.kolo.pl w zakładce Podatki na 2022 rok

Załączone pliki:

Dodane: 15 Lipiec 2020  15:25:21    Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2022  11:42:31
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA