Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Maja 2024 r. Imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Kolski Informator Pozarządowy

Kolski Informator Pozarządowy zawiera informacje skierowane do organizacji pozarządowych. Intencją miasta jest rozwój zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2024

Formularz zgłoszenia kandydata


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŁA 
dotyczące podjęcia konsultacji  w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Burmistrz Miasta Koła zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Koła do  przedkładania opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Konsultacje odbędą się w terminie od 19 października 2023 r. do 10 listopada  2023 r. i będą polegały na:

 1. pisemnym powiadomieniu organizacji działających na terenie miasta Koła  o prowadzonych konsultacjach,
 2. zamieszczeniu projektu programu na stronie internetowej  www.bip.kolo.pl,
 3. zgłaszaniu opinii do wydziału odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do dnia 6 listopada 2023 r.) za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie internetowej www.bip.kolo.pl  stanowiącej załącznik do ogłoszenia,
 4. analizie opinii przez wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji,
 5. przygotowaniu projektu programu po analizie.

Propozycje proszę wnosić do dnia 6 listopada 2023 r. w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” poprzez wypełnienie ankiety na adres: Urząd Miejski w Kole, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Stary Rynek 1, pok. nr 111 (treść projektu programu i ankieta do zgłaszania opinii znajduje się na stronie internetowej, www.bip.kolo.pl  oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,   ul. Stary Rynek 1, pok. nr 111).

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji i koordynację działań  jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole.                                                                                

W przypadku wątpliwości i pytań  proszę  o kontakt pod numer tel. 63/26 27 552.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
/-/ Lech Brzeziński

Projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Ankieta do zgłaszania opinii w trakcie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

WYNIK KONSULTACJI Projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
 


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Mapa organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Koło

 


 

 

Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Miejską Koło


Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Koło
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło

Kolski Klub Sportów Walki
ul. Sienkiewicza 57/5, 62-600 Koło
 
Kolskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Grodzka 21, 62-600 Koło
 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Triathlon”
ul. Kolejowa 5, 62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”
ul. Południowa 30, 62-600 Koło
 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło
ul. Blizna 45,62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą 
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło
 
Rzymsko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
ul. Kościelna 10, 62-600 Koło
 
Towarzystwo Śpiewaczo Muzyczne „Lutnia”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole
ul. Wojciechowskiego 21A, 62-600 Koło
 
Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”
ul. Dąbska 40, 62-600 Koło

Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Kole
ul. Kolejowa 80/21, 62-600 Koło
tel. 602 744 532
 
Klub Sportowy Siatkarz Koło
ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło

Stowarzyszenie Kolanie
ul. Nagórna 48, 62-600 Koło

Klub Seniora "Trzecia Zmiana" w Kole
ul. Blizna 37, 62-600 Koło

Stowarzyszenie Malinowa Mamba
ul. Kolejowa 34/79, 62-600 Koło

Ochotnicza Straż Pożarna "Koło nad Wartą"
ul. Dąbska 40k, 62-600 Koło


Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA
ul. Grabskiego 10, 62-600 Koło
Kontakt: Joanna Kwarcińska, tel. 601 87 68 27

Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów "Przyszłość" w Kole
ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-600 Koło

Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele”
ul. Poniatowskiego 22, 62-600 Koło

Kolski Klub Kyokushin – kan Karate – do
ul. Kraszewskiego 26, 62-600 Koło

Stowarzyszenie „Kolska Trójka”
ul. Toruńska 68, 62-600 Koło

UKS Jedynka
ul. Szkolna 1, 62-600 Koło

UKS „Pit bull Boks Koło”
ul. Ogrodowa 10a, 62-600 Koło

MUKS Huragan
ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło

Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej
ul. Konarskiego 29, 62-600 Koło


Organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Koło


Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
ul. Asnyka 32/9
62-600 Koło
www.medyczni.manifo.com
e-mail: wielkopolska.medyczni@gmail.com

Centrum Wolontariatu Ziemi Kolskiej im. Jana Pawła II
ul. Klasztorna 1, 62-600 Koło

Liga Obrony Kraju
Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK "Kolska Starówka" w Kole

ul. Pułaskiego 8, 62-600 Koło
skrytka pocztowa nr 56
Tel. 691 358 576
e-mail: borys.1102@interia.pl
Ryszard Borysiewicz -  Kierownik Klubu LOK "Kolska Starówka" w Kole

Towarzystwo Śpiewaczo - Muzyczne "Lutnia" im. St. Moniuszki
ul. Kościelna 8, 62-600 Koło

Polski Związek Niewidomych
ul. Kolejowa 48, 62-600 Koło
Tel. 519 514 198


 

Otwarte konkursy ofert
 

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert:

 

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert:

OS.524.3.2024
Koło, dn. 08.03.2024 r.
 

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 15 marca 2024 r. do 30 listopada 2024 r. organizacje, którym przyznano dotacje  proszone są  o dostarczenie:

 1. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/ pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. zaktualizowanego planu i harmonogramu działań,
 3. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. zaktualizowanego syntetycznego opisu zadania,
 5. danych osobowych przedstawicieli organizacji upoważnionych do reprezentacji: imię i nazwisko oraz numer PESEL,
 6. numeru rachunku bankowego.

Powyższe dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie do siedziby Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111.

Burmistrz Miasta Koła
/-/Krzysztof Witkowski                                                                                                                      

W załączeniu ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 


OS.524.1.2024
Koło, dn. 13.02.2024 r.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  w okresie od 15 lutego 2024 r. do 30 listopada 2024 r. organizacje, którym przyznano dotacje w kwocie niższej niż wnioskowana proszone są o dostarczenie:

 1. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
 2. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.

Powyższe dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie do siedziby Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111.

Burmistrz Miasta Koła
/-/ Krzysztof Witkowski                                                                              

W załączeniu ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

                                                                              

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Brak

 
Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
 
Przydatne informacje, zarówno dla stawiających pierwsze kroki, jak i działających już na polu III sektora, można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.ngo.pl.
 
Kontakt
 
Osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Kole są pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:
 
Małgorzata Dymek - Inspektor: e-mail: organizacje.wss@kolo.pl
Karolina Marczak - Starszy Inspektor: e-mail: pozytek.wss@kolo.pl
 
Dane teleadresowe:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
tel. (63) 26 27 552, (63) 26 27 538

W przypadku uwag lub sugestii dotyczących zawartości tej zakładki prosimy o ich zgłaszanie na adres poczty elektronicznej: pozytek.wss@kolo.pl lub organizacje.wss@kolo.pl.
 
Pragniemy, aby informacje zamieszczone w zakładce Kolski Informator Pozarządowy w pełni spełniły Państwa oczekiwania!

Załączone pliki:

Dodane: 22 Lipiec 2020  14:33:17    Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2024  14:38:28
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA