Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  25 Czerwca 2022 r. Imieniny: Doroty i Łucji

To warto wiedzieć o PSZOK-u

Dodane: 23 Czerwiec 2022  09:29:43   Opublikował: Piotr Kapalski
Brak zdjęcia.
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników i worków. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. W IV kwartale 2022 zostanie uruchomiony PSZOK przy ul. Zakładowej w Kole.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsca, w których bezpłatnie można oddać, np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, a więc odpady komunalne, które stwarzają problem ze względu na swój rozmiar lub wagę. Ponadto do PSZOK-u trafiają odpady budowlane, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, farby i lakiery oraz opony pochodzące z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. Co więcej, do gminnego punktu zbierania odpadów mieszkaniec może bezpłatnie przekazywać odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny, w tym papier, tworzywa sztuczne, a także metale i szkło.

Zasady funkcjonowania PSZOK-u

Istnieje kilka zasad, którymi należy się kierować, dostarczając odpady do takiego punktu zbiórki odpadów. Nie można bowiem traktować go, jako składowiska, na które ot tak zawozimy odpady problemowe i po prostu pozostawiamy je. Do PSZOK-u przyjmowane są tylko odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie objętym systemem zbiórki, w ramach którego działa punkt. W PSZOK-u przyjmuje jedynie odpady komunalne, zatem nie zostaną odebrane odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto pracownicy PSZOK-u nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je samemu donieść albo instruują, w którym kontenerze je umieścić. Tym samym mieszkaniec odpowiada zarówno za transport, załadunek, jak i rozładunek odpadów w punkcie. Co więcej, przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, a także po potwierdzeniu ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów. Korzystający z PSZOK-u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewniają przyjmowanie:

- przeterminowanych leków,

- odpadów powstających w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: w ilości nieprzekraczającej 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 8 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna) na nieruchomość na rok kalendarzowy,

- zużytych opon w ilości nieprzekraczającej 8 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej 500 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,

- odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

- odpadów z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

- chemikaliów (resztki farb, środki ochrony roślin itp.).

- odpadów niebezpiecznych.

Odpady dostarczane do Punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Odmowa przyjęcia odpadów

PSZOK-i niewątpliwie wpływają na zmniejszenie liczby tzw. dzikich wysypisk. Dzięki budowie takich obiektów możliwe są bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, a także właściwe ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Jednak należy mieć świadomość, że punkty selektywnego odbioru odpadów komunalnych działają według określonych reguł i w trosce o bezpieczeństwo środowiska oraz pracowników mają prawo odmówić przyjęcia odpadów problemowych. Dzieje się tak, zwłaszcza gdy:

– zachodzi podejrzenie, że odpady nie pochodzą z gospodarstwa domowego,

– odpady nie zostały wymienione w regulaminie punktu,

– odpady są nieprawidłowo zabezpieczone,

– nie ma możliwości sklasyfikowania odpadów,

– przyjęcie odpadów będzie sprzeczne z przepisami.

Warto także pamiętać, że w PSZOK-ach nie są przyjmowane bioodpady, ponieważ gmina zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania.

Podsumowując, PSZOK-i odpadów to miejsca, w których prowadzone są działania szersze, niż te związane jedynie z gromadzeniem odpadów, ponieważ chodzi również o umożliwienie mieszkańcom pozbycia się odpadów problemowych i niebezpiecznych, a także o przygotowanie do ponownego użycia nadających się do tego celu produktów. Dzięki temu możliwy jest wzrost efektywności gminnych systemów zagospodarowania odpadów.

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA