Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Kwietnia 2024 r. Imieniny: Enzelma i Bartosza

XIX Sesja Rady Miejskiej w Kole

Dodane: 24 Grudzień 2019  07:43:00   Opublikował:
XIX Sesja Rady Miejskiej w Kole
Radni obradowali na wieńczącej rok sesji. Dokonali ostatnich w „starym” budżecie zmian finansowych.

Bezpieczeństwa komunikacyjnego dotyczyły rozpoczynające obrady interpelacje. Radny Adrian Król m.in. poruszył temat skrzyżowania Kolejowa/Piaski/Blizna, sugerując ograniczenie prędkości do 30 km/h, co mogłoby zmniejszyć hałas odczuwany przez mieszkańców osiedla. Radna Wanda Obiała optowała za ograniczeniem prędkości do 40 km/h na ul. Opałki. Z kolei radny Tomasz Sobolewski proponował wszczęcie działań prowadzących do budowy parkingu przy dworcu kolejowym (obecnie funkcjonuje nieformalne miejsce postoju na byłym placu budowy), z porozumieniu z gminami ościennymi oraz zarządem powiatu. (Burmistrz wyjaśnił, iż wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi podejmie kroki w kierunku budowania nowych parkingów na osiedlach wielorodzinnych, m.in. przy nowej Kolejowej, Sienkiewicza, Wojciechowskiego). Radną Ewę Lewicką interesowało oświetlenie ulic: Sienkiewicza (w kierunku firmy Wood-Mizer) i Nagórna. Z dużym aplauzem i pochwałami wobec kierownictwa jednostek, radni przyjęli informację Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w 2019 roku oraz podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Koło na lata 2020-2023 (przedstawionego przez dyrektor MOPS Urszulę Karolczak), także Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2020 (przedstawionego przez kierownik MOPiPR Agnieszkę Zborowską-Karbową). Od dyrektor PUP Marioli Sobczak obecni dowiedzieli się, że liczba osób bezrobotnych, w porównaniu z rokiem ubiegły, w mieście i powiecie, zmalała. Radni pytali o formy aktywizacji, system rejestracji osób bezrobotnych, oferty pracy dla emerytów i rencistów, liczbę zatrudnionych cudzoziemców. Wyczerpawszy temat, radni zaznaczyli, że w urzędzie jest miła i sprawna obsługa. W szeregu innych procedowanych dokumentów znalazło się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Uchwała dotyczyła ujednolicenia przyjętych we wrześniu br. regulaminów obiektów będących w zarządzie MOSiR, ze względu na przejrzystość i klarowność zapisów. Radni pytali dyrektora o ocieplenie rury zjeżdżalni na pływalni, i dowiedzieli się, że na to kosztowne zadanie (ok. 100 tys. zł) będą „szukane” środki zewnętrzne, które choć w części mogłyby wspomóc inwestycję.

Ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Do końca czerwca 2020 roku mają zostać zrealizowane następujące zadania: wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego – za kwotę 98.400 zł, wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3 – 74.615,75 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 20.980 zł, rozbudowa monitoringu miejskiego w ul. Zegarowej – 33.628,20 zł, działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi (opracowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie budowy PSZOK-u) – 6.642 zł.

Głosując nad zmianami w bieżącym budżecie, wiele emocji wywołało zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole z przeznaczeniem na zakup od p. Roberta Krysztofowicza unikalnego zbioru historycznych widokówek miasta Koła i Ziemi Kolskiej. Niektórzy radni wyrazili wątpliwość, czy środków tych nie spożytkować na infrastrukturę miejską lub inne cele, ewentualnie rozważali odroczenie terminu zakupu zabytków. Ostatecznie  jednak, po długiej dyskusji, przychylili się do propozycji i przyjęli zmiany w budżecie, wyrażając tym samym zgodę na zakup pamiątek. Wcześniej jednak Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, będący doktorem historii i pasjonatem dziejów miasta oraz dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych Tomasz Nuszkiewicz, przybliżyli radnym wartość  eksponatów. Zbiór zawiera niemal 200 pocztówek, a wartość aukcyjna niektórych egzemplarzy sięga nawet 500 i 800 zł. Kartki ukazują nasze miasto i okolice w czasie zaborów, międzywojnia i podczas okupacji. Ta unikatowa kolekcja stanowi 90% emitowanych w tym czasie pocztówek. Pozwala zobaczyć przemiany, jakim podlegał nasz gród, ukazać jego wizerunek na różnych etapach dziejowych. Część zbioru była publikowana w wydawnictwach (m.in. autorstwa Krzysztofa Witkowskiego). Posiadanie takiej kolekcji to zaszczyt, a mając w planach adaptację budynku po „sejmiku” na cele muzealne i powiększenie powierzchni instytucji, gromadzenie i poszerzanie zbiorów to wręcz obowiązek miasta. – Wartość historyczna bezcenna. Cena okazyjna. Taka oferta może się już nie powtórzyć – przekonywał włodarz. Rada przychyliła się do propozycji. Pocztówki już są w zbiorze MTC.

Radni przyjęli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego), gdyż dotychczas obowiązujący został uchylony decyzją wojewody. Dokument, w katalogu odpadów komunalnych przyjmowanych przez stały Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Koła, pomijał bioodpady oraz odpady niebezpieczne. Zastrzeżenia organu nadzoru budził także zapis dotyczący usytuowania pasiek. Przyjęty na ostatniej sesji regulamin dostosowany został do wytycznych wojewody, jedynie bioodpady, odbierane z miejsc ich wytwarzania, nie muszą być dodatkowo przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki.

Radni uchwalili plan pracy komisji stałych w roku 2020.

Po roku owocnej, zgodnej pracy burmistrza i rady, ostatnią, zamykającą rok sesję, zakończyło dzielenie się opłatkiem.

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA