Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  5 Grudnia 2021 r. Imieniny: Edyty i Kryspina

Transmisja XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 18 grudnia 2019 r.

Dodane: 18 Grudzień 2019  08:30:00   Opublikował:
Transmisja XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 18 grudnia 2019 r.
LINK do transmisji XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole:
https://youtu.be/vljHahAVZI0


Zapraszam na XIX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 11.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w 2019 roku (zobacz).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Koło na lata 2020-2023 (zobacz).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2020 (zobacz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów, zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (zobacz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło w roku szkolnym 2019/2020 (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskie Koło (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła  na lata 2019-2025 (zobacz).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok (zobacz).
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok zmienioną uchwałą nr VIII/75/2019 oraz uchwałą nr XVII/142/2019 (zobacz).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie możliwości dofinansowania pobytu dzieci w Niepublicznym Zespole Przedszkolno-Żłobkowym „Bajkowy Pałac” (zobacz).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole (zobacz).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole (zobacz).
 25. Wolne głosy i wnioski
 26. Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 27. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski


Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Kole informujemy, iż obrady są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz www.kolo.pl
 
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1.
 2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych – Pani Ewa Galińska, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miejskiej w Kole - przetwarzane są w celu realizacji przez radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej w Kole, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń.
 4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Kole  jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz www.kolo.pl. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej w Kole), a  nagrywanie sesji Rady Miejskiej w Kole nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej w Kole.
 9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
 10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 11. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Kole  oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA