Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  5 Grudnia 2021 r. Imieniny: Edyty i Kryspina

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

Dodane: 22 Grudzień 2015  15:24:00   Opublikował:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), oraz uchwałą nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 r., Burmistrz Miasta Koła zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Toruńska, 20 Stycznia, Bolesława Prusa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r., w budynku Urzędu Miejskiego w Kole przy ulicy Mickiewicza 12, w pokoju nr 107 w godzinach urzędowania.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ulicy Stary Rynek 1, w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koła w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2016 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w Kole, ul.  Stary Rynek 1, 62-600 Koło, lub adres e-mail: um@koło.pl, w terminie do dnia 5 lutego 2016 r.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Koła, ul. Mickiewicza 12.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Koło.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Koła
Stanisław Maciaszek

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA