Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  23 Lutego 2024 r. Imieniny: Romany i Damiana

Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Kole

Dodane: 25 Styczeń 2024  14:02:52   Opublikował: Piotr Kapalski
Brak zdjęcia.
Burmistrz Miasta Koła ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Kole.

Terenem działania Miejskiej Rady Seniorów jest obszar Gminy Miejskiej Koło.

Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

W skład Rady wchodzi 9 osób, kandydatami do Rady mogą być:

1) przedstawiciele osób starszych, zamieszkałych na terenie miasta Koła, mający poparcie co najmniej 15 osób starszych, zamieszkałych na terenie miasta Koła.

a) osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi, udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

b) poparcie udzielane jest poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubów Seniora, którzy zamieszkują na terenie miasta Koła.

a) podmiot działający na rzecz osób starszych może udzielić poparcia nie więcej niż trzem kandydatom do Rady spośród swoich członków, formularz stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia, powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą ze statutu lub innego aktu wewnętrznego, regulującego zasady funkcjonowania danego podmiotu. Do formularza, podmiot działający na rzecz osób starszych, powinien dołączyć:

  • dokument potwierdzający dokonanie wyboru kandydata do Rady,
  • statut lub inny akt regulujący zasady reprezentacji danego podmiotu.

5. Wypełnione formularze, należy dostarczyć osobiście, lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu) w terminie od 25 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. do godz. 15.00, na adres: Punkt Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Kole".

Zgłoszenia złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Formularze można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole lub otrzymać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole - ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), pok. nr 111, tel. 63/26 27 552

7. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady oraz zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA