Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  1 Października 2023 r. Imieniny: Danuty i Remigiusza

Transmisja obrad LXV Sesji Rady Miejskiej Koła - 31 maja 2023 r., godz. 11.00

Dodane: 31 Maj 2023  08:15:40   Opublikował: Piotr Kapalski
Sala sesyjna w Ratuszu w Kole.
Zapraszamy na transmisję obrad LXV Sesji Rady Miejskiej Koła, która odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r o godz. 11.00 w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Informuję, że LXV Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 31 maja 2023 roku (środa) o godz. 11.00 
w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1

Poniżej LINK do transmisji LXV Sesji Rady Miejskiej Koła:

https://kolo.esesja.pl/transmisja/38345/lxv-sesja-rady-miejskiej-ko%C5%82a-31-maja-2023-r.htm

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.


5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.


6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.


7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole za 2022 rok.


8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za 2022 rok.

Ocena zasobów pomocy społecznej (MOPS) 2022


9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole za 2022 rok.


10. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Kole za 2022 rok.


11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.


12. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2022 roku.


13. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przedłużenia umowy między wspólnotami terytorialnymi miasta Koła i miasta Ładyżyn obwodu Winnickiego Ukrainy o stosunkach partnerskich i współpracy;

Projekt uchwały


2) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła;

Projekt uchwały


3) w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026;

Projekt uchwały


4) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;

Projekt uchwały


5) w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Różanej;

Projekt uchwały


6) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło;

Projekt uchwały


7) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło;

Projekt uchwały


8) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło;

Projekt uchwały


9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło;

Projekt uchwały


10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;

Projekt uchwały

13.10 mapa


11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;

Projekt uchwały

13.11 mapa


12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ul. Sienkiewicza;

Projekt uchwały

13.12 mapa


13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty;

Projekt uchwały

13.13 mapa


14) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie za 2022 rok;

Projekt uchwały


15) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2023 roku;

Projekt uchwały


16)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło;

Projekt uchwały


17) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały


18) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Koło;

Projekt uchwały


19) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego;

Projekt uchwały


20) zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok;

Projekt uchwały


21) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028.

Projekt uchwały


14. Wolne głosy i wnioski.


15. Protokoły z LXIV Sesji Rady Miejskiej Koła.


16. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Miejskiej Koła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
 /-/ Tomasz Sobolewski 

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA