Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

Naczelnik Eliza Zawadzka-Kotkowska

Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 10
Telefon:  (63)  26 27 553
Email: podatki@kolo.pl

 

Pracownicy Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji:

 

Ewa Nowacka
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9 
Telefon:  (63)  26 27 506
Email: wymiar.podatki@kolo.pl


Wioletta Dudzińska
Stanowisko: Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon:  (63)  26 27 506
Email: wymiar.podatkijgu@kolo.pl


Sylwia Szczesiak
Stanowisko: Starszy Inspektor  
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon:  (63)  26 27 515
Email: egzekucja.podatki@kolo.pl


Dorota Pietrzak
Stanowisko: Inspektor  
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon:  (63)  26 27 515
Email: egzekucja.oplaty@kolo.pl/
 

Podstawowe zadania Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji:

Do podstawowych zadań Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji należy w szczególności:
1) w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności publicznoprawnych:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych,
b) przygotowywanie decyzji ustalających lub określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu podatkowym oraz podatku od środków transportowych,
c) prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie,
d) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych oraz udzielonych ulg w ich spłacie,
e) weryfikacja poprawności deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników,
f) rozliczanie oraz zwrot nadpłat podatkowych wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych,
g) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielanie zwolnień i ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie udzielenia ulg w spłacie pozostałych należności publicznoprawnych,
h) prowadzenie postępowań w zakresie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowych stanowiących dochód Gminy Miejskiej Koło a pobieranych przez urzędy skarbowe,
i) wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji niejawnych objętych tajemnicą skarbową na wniosek podatników oraz uprawnionych organów,
j) wydawanie zaświadczeń w zakresie udzielonej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej,
k) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
l) przygotowywanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatkach lokalnych,
m) sporządzania sprawozdań kwartalnych oraz rocznych w zakresie skutków obniżenie górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień w spłacie należności podatkowych oraz sprawozdania podatkowego Sp-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (to dodałam),
n) udział w pracach dotyczących realizacji budżetu miasta.
2) w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym:
a) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie udzielania ulg w spłacie należności
o charakterze cywilnoprawnych,
b) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym,
c) przygotowywanie kwartalnych zestawień w zakresie udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.
3) w zakresie przymusowego egzekwowania należności o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym:
a) prowadzenie egzekucji administracyjnej poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych,
b) prowadzenie postępowań mających na celu przymusowe wyegzekwowanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w tym: wystawianie i kierowanie pozwów do sądu, zgłaszanie wierzytelności do komornika sądowego, inne,
c) prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych i pozwów do sądu,
d) prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zgłaszanie wierzytelności należnych,
e) dokonywanie zabezpieczenia należności w drodze ustanowienia zastawu skarbowego na ruchomościach dłużników lub hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników.

Dodane: 25 Czerwiec 2020  22:26:31    Ostatnia aktualizacja: 02 Marzec 2023  09:00:35
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA