Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

Naczelnik Mirosław Kwiręg

Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 110
Tel. (63) 262 75 18
e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@kolo.pl


Pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta:

 
Katarzyna Wojtysiak
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 101
Telefon:  (63)  26 27 566
Email: promocja@kolo.pl

Dorota Gołdych
Stanowisko: Młodszy Referent
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 101
Telefon:  (63)  26 27 566
Email: grafika@kolo.pl


Piotr Kapalski
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 110
Telefon:  (63)  26 27 501
Email: integracja.europejska@kolo.pl

 

Podstawowe zadania Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

Do podstawowych zadań Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta należy:
1) upowszechnianie informacji o możliwości uczestnictwa w inicjatywach i programach finansowanych z funduszy zewnętrznych,
2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
3) współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla Miasta oraz monitorowanie ich wdrażania,
4) przygotowywanie analiz i opracowań w zakresie strategicznego rozwoju Miasta,
5) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i upowszechnianiem informacji doty-czących funkcjonowania Miasta i Urzędu, a w szczególności:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych o programach, zamierzeniach oraz wyni-kach pracy i bieżącej działalności Burmistrza i Urzędu,
c) analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania Urzędu i organów Miasta,
d) udzielanie - w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe,
e) przygotowywanie propozycji odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika oraz Sekretarza,
f) organizowanie konferencji prasowych,
g) prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz audiowizualnej z działalności Urzędu i organów Miasta,
6) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
7) prowadzenie spraw związanych z programowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć zmierza-jących do stworzenia prawidłowej struktury komunikacji ze społeczeństwem,
a w szczególności:
a) koordynacja badań dotyczących opinii i potrzeb mieszkańców miasta,
b) organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych.
8) nawiązywanie i organizowanie współpracy z miastami partnerskimi, organizacjami i instytucjami zagranicznymi,
9) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta, a w szczególności:
a) gromadzenie informacji dotyczących Miasta oraz opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych,
b) przygotowywanie informacji i prowadzenie oficjalnego miejskiego portalu internetowego oraz oficjalnych profili i kanałów Miasta w mediach społecznościowych,
c) przygotowywanie prezentacji Miasta na targach, imprezach wystawienniczych i promocyjnych,
d) organizowanie imprez i działań promocyjnych we współpracy z innymi wydziałami.
10) prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej Miasta, a w szczególności:
a) współpraca przy opracowaniu i realizacji programu promocji gospodarczej Miasta,
b) organizacja szkoleń i akcji informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych firm,
d) obsługa inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w mieście Koło,
e) przedstawianie propozycji lokalizacji inwestycji, uzbrojenia oraz zasad funkcjonowania terenów inwestycyjnych w mieście, wyjaśnienie przebiegu procesu inwestycyjnego,
f) obsługa zapytań inwestycyjnych oraz obsługa i organizacja wizyt potencjalnych inwestorów,
g) świadczenie inwestorowi pomocy w zakresie nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
h) sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej, materiałów informacyjnych dla inwestorów,
i) zamieszczanie ofert inwestycyjnych na stronach instytucji obsługujących bezpośrednie inwestycje.
11) realizacja zadań związanych z rejestracją zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Go-spodarczej,
12) nadzór i organizacja targowisk miejskich,
13) zadania zlecone związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
14) przygotowywanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówką osobową, przewozy regularne i nieregularne, ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,  
15) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych łącznie z naliczaniem rocznych opłat oraz kontrola punktów sprzedaży,
16) badanie i analizowanie sektora przedsiębiorczości, projektowanie programów rozwoju przedsiębiorczości oraz współdziałanie z samorządem gospodarczym i organizacjami poza-rządowymi w tym zakresie,
17) realizacja zadań z zakresu pozyskiwania środków pomocowych w obszarze przedsiębiorczości,
18) organizowanie i koordynowanie współdziałania Miasta z inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
19) przygotowanie i organizacja spotkań z przedsiębiorcami,
20) monitorowanie na rzecz obsługiwanych przedsiębiorców przebiegu procesu administra-cyjnego,
21) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyj-nymi i innymi podmiotami w zakresie obsługi przedsiębiorców,
22) opracowywanie projektów ofert inwestycyjnych, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
23) współpraca z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, organami administracji rzą-dowej i samorządowej oraz innymi podmiotami mającymi na celu rozwój gospodarczy oraz działającymi na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Mieście,
24) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju gospodarczego,
25) redagowanie stron o tematyce biznesowej w ramach internetowego serwisu Miasta,
26) koordynowanie i nadzór nad inicjatywami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorczości,
27) identyfikowanie, definiowanie celów, priorytetów i grup docelowych w obszarze promocji gospodarczej Miasta,
28) współpraca z organizacjami przedsiębiorców w zakresie realizacji imprez o charakterze promocyjno-gospodarczym,
29) koordynowanie organizacji wydarzeń służących promocji gospodarczej mających miejsce na terenie Miasta,
30) realizacja promocji gospodarczej Miasta poprzez elektroniczne media społecznościowe.

Dodane: 22 Lipiec 2020  13:28:07    Ostatnia aktualizacja: 21 Luty 2023  13:13:19
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA