Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Naczelnik Ilona Niemowna-Trębacka

Kontakt: Ratusz Miejski, 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 111B
Telefon: (63) 26 27 542
e-mail: wydzial.oswiaty@kolo.pl


 

Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

 

Ewa Chmielewicz
Stanowisko:  Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 539
Mariola Nowicka
Stanowisko:  Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 539
Email: w.sprawspolecznych@kolo.pl
Małgorzata Dymek
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111 
Telefon:  (63)  26 27 552
E-mail: organizacje.wss@kolo.pl

Karolina Marczak
Stanowisko:  Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 552
Email: pozytek.wss@kolo.pl

 

Podstawowe zadania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań jako organu prowadzącego dla szkół podstawowych i przedszkoli:
a) opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i przedszkoli,
b) prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku nauki oraz uczniów niepełnosprawnych,
c) opracowywanie regulaminów konkursów i powoływanie komisji konkursowej na sta-nowiska dyrektorów placówek oświatowych,
d) przedkładanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania wicedyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli,
e) wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom,
f) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją przedszkoli i szkół podstawowych,
g) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych,
h) załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia i sztandaru szkole,
i) koordynowanie projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych  
i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi,
j) dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
k) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
l) przygotowania projektów regulaminów w sprawach: wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wy-płacania składników wynagrodzenia nieokreślonych w ustawie Karta Nauczyciela,
2) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
3) realizacja zadań dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
5) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów społecznych,
6) prowadzenie spraw związanych z kulturą i sportem, a w szczególności: współpraca z miejskimi instytucjami kultury, współpraca z miejskimi instytucjami sportu, koordynacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta w zakresie: opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji, opracowywania regulaminu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, nadzór i kontrola nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, opracowywanie regulaminu konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, nadzór i kontrola nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazanych klubom sportowym,
8) nadzór nad przyznawaniem nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
9) realizacja zadań związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia,
10) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11) realizacja zadań związanych z Miejską Radą Seniorów,
12) prowadzenie rejestru instytucji kultury.

Dodane: 22 Lipiec 2020  13:27:45    Ostatnia aktualizacja: 04 Czerwiec 2024  13:21:34
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA