Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Wydział Księgowości

Naczelnik Karolina Ziółkowska

Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 2 
Telefon:  (63)  26 10 239
Email: naczelnik.wydzial.finansowy@kolo.pl

 

Pracownicy Wydziału Księgowości:

 

Ewelina Bojanowska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 5
Telefon:  (63)  26 27 508
Email: wydzial.finansowy@kolo.pl


Karolina Brzezińska
Stanowisko:  Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 6 
Telefon:  (63)  26 27 504
Email: wydatki@kolo.pl


Joanna Brodecka
Stanowisko:  Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 1 (kasa)
Telefon:  (63)  26 27 505


Paulina Adamczyk
Stanowisko:  Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 6
Telefon:  (63)  26 27 504
Email: sprawozdania@kolo.pl


Roman Leszcz
Stanowisko:  Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 7
Telefon:  (63)  26 27 507
Email: odpady.komunalne@kolo.pl


Renata Rucińska
Stanowisko: Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 7 
Telefon:  (63)  26 27 507
Email: ksiegowosc.podatki@kolo.pl


Beata Sowińska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 7 
Telefon:  (63)  26 27 507
Email: ksiegowosc.oplaty1@kolo.pl


Edyta Gwiaździńska
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 4
Telefon: (63) 26 27 512
Email: kadry.place@kolo.pl


Dominika Lewandowska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 3
Telefon: (63) 26 27 535
Email: ksiegowosc.vat@kolo.pl


Anna Komorowska
Stanowisko:  Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9 
Telefon:  (63) 26 27 541
Email: oswiata.ob-dj@kolo.pl


Elżbieta Orzechowska
Stanowisko:  Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon:  (63) 26 27 541
Email: oswiata.ob-eo@kolo.pl


Małgorzata Walicka
Stanowisko:  Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9 
Telefon:  (63) 26 27 541
Email: oswiata.ob-mw@kolo.pl


Mariola Zegarowska
Stanowisko:  Starszy Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9 
Telefon:  (63) 26 27 541
Email: oswiata.ob-mz@kolo.pl


Alicja Bonikowska
Stanowisko: Referent
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Tel. (63) 26 27 541
Email: oswiata.ob-id@kolo.pl


Renata Sobolewska
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 9
Telefon: (63) 26 27 541
Email: oswiata.ob-rs@kolo.pl


 

Podstawowe zadania Wydziału Księgowości:

Do podstawowych zadań Wydziału Księgowości należy w szczególności:
1) w zakresie podatków i opłat:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
b) księgowanie analityczne i syntetyczne wpłat gotówkowych i bezgotówkowych oraz na-leżności krótkoterminowych,
c) ewidencja należności długoterminowych,
d) księgowanie odpisów aktualizujących należności,
e) wydawanie zaświadczeń,
f) rozliczanie inkasentów z poboru opłaty targowej i opłaty skarbowej.
2) w zakresie gospodarki finansowej urzędu:
a) księgowanie należności oraz wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dochodów należnych gminie,
b) prowadzenie konta podstawowego budżetu w zakresie dochodów i wydatków,
c) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
d) prowadzenie obsługi bankowej Urzędu,
e) wystawianie faktur sprzedaży,
f) prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT,
g) rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
h) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki,
i) sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
j) rozliczanie delegacji służbowych,
k) prowadzenie rejestru umów,
l) prowadzenie rozliczeń z PFRON,
m) prowadzenie analityki ZFŚS,
n) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
o) naliczanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych pracownikom,
p) naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanych z płacami pracowników oraz rozliczanie się z ZUS i Urzędem Skarbowym,
r) sporządzanie sprawozdań do GUS w części związanej z naliczaniem wynagrodzeń pra-cowniczych,
s) wystawianie tzw. „pit-ów” w związku z naliczaniem płac i diet dla radnych,
t) koordynacja prac związanych z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Kole tzw. schematów podatkowych
3) w zakresie budżetu miasta:
a) opracowywanie projektu uchwały budżetowej miasta i jej zmian wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi,
b) przygotowywanie dokumentów dla Rady związanych z realizacją budżetu,
c) prowadzenie urządzeń księgowych związanych z budżetem organu gminy,
d) prowadzenie księgowości konta podstawowego budżetu miasta,
e) prowadzenie zbiorczych planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz zmian w tym zakresie,
f) dystrybucja środków na realizację zadań dla poszczególnych dysponentów,
g) analiza sprawozdań z dochodów i wydatków budżetu,
h) sporządzanie sprawozdań budżetowych organu,
i) sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych i rachunkowych budżetów jednostek;
j) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz w zakresie operacji finansowych,
k) obsługa kredytów i pożyczek, prowadzenie czynności związanych z zabezpieczeniem umów oraz gwarancji,
l) prowadzenie analityki opłat za udostępnianie danych osobowych.
4) w zakresie obsługi placówek oświatowych:
a) obsługa płacowa osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych miast,
b) naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanych z płacami oraz rozliczanie się z ZUS i Urzędem Skarbowym,
c) wystawiania pit-ów w związku z naliczaniem płac,
d) wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą księgową jednostek oświatowych,
e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostek oświatowych,
f) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych obsługiwanych jednostek,
g) sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych obsługiwanych jednostek,
h) prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości i gospodarki finansowej,
i) współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie sporządzania projektu planu dochodów i wydatków jak również zmian w przyjętym planie dochodów i wydatków,
j) współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie tworzenia dokumentacji i procedur związanych z prawidłowym prowadzeniem ewidencji, rozliczeń i innych czyn-ności administracyjno-księgowych,
k) współpraca z obsługiwanymi jednostkami w sposób umożliwiający ich prawidłowe i sprawne funkcjonowanie.

 

Dodane: 25 Czerwiec 2020  22:23:26    Ostatnia aktualizacja: 12 Czerwiec 2024  12:57:05
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA