tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 11 sierpnia 2020   Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

Radni uczcili 30-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

Kolscy radni przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Rada postanowiła uczcić 30. rocznicę odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce i przeprowadzenia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin, które zapoczątkowały fundamentalne zmiany w ustroju państwowym i otworzyły kolejny rozdział w dziejach naszej ojczyzny oraz zadeklarowała wolę dalszego wzmacniania samorządności lokalnej oraz wspierania wszystkich inicjatyw temu służących.

W uzasadnieniu do aktu czytamy:

W dniu 8 marca 1990 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o samorządzie terytorialnym symbolizująca odrodzenie wielowiekowej tradycji samorządności terytorialnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polkom i Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Dokładnie 30 lat temu, w dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast i z tej okazji w dniu 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

W 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, Rada Miejska w Kole poprzez podjęcie niniejszej uchwały docenia oraz oddaje hołd wszystkim osobom, które wniosły swoje zasługi na rzecz reaktywowania tej samorządności, jej systematycznego umacniania i rozwoju. Szczególne wyrazy szacunku, uznania i podziękowań Rada Miejska w Kole składa wszystkim mieszkańcom miasta Koła zaangażowanym w działania dla dobra naszej małej ojczyzny, jaką jest Miasto Koło. Bez zaangażowania i determinacji tych osób, nie byłby możliwy skok cywilizacyjny, którego, na co dzień doświadczamy.
To w dużej mierze dzięki reformom samorządowym Polska jest państwem demokratycznym i zdecentralizowanym, funkcjonującym w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości.

Mając na uwadze dorobek 30-lecia samorządności, miejmy nadzieję, że samorząd będzie nadal się rozwijał i nie będzie się mu odbierało kompetycji i źródeł finansowania. 30-sta rocznica pierwszych wyborów samorządowych jest tak istotna, że zasługuje, żeby na chwilę zwolnić, zatrzymać się i zobaczyć ile zrobiono dobrego i jak te 30 lat zmieniło naszą małą ojczyznę.
              
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe