tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Piątek, 7 sierpnia 2020   Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata

Miasto zapewni szkolną opiekę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta Koło przy udziale dyrektorów szkół podstawowych naszego miasta podpisał - w dniu 18 listopada 2019 roku - porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Koło, a podmiotami leczniczymi, jakimi są przychodnie i gabinety dentystyczne.

Podpisane porozumienie zgodnie z założeniami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami zabezpiecza sprawowanie opieki nad uczniami szkół podstawowych miasta Koła w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Podmiotami, które zawarły porozumienie po stronie usługodawcy, są:
  1. Przychodnia Stomatologiczna Halina Papierz, ul. PCK 8 w Kole, która będzie sprawowała opiekę stomatologiczną nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole,
  2. Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Iwona Zielińska, ul. Księcia Józefa 21 w Gozdowie, który będzie sprawował opiekę stomatologiczną nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi,
  3. Gabinet Dentystyczny Małgorzata Smulko – Rytelewska, ul. PCK 14/15 w Kole, który będzie miał pod opieką uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fidlera w Kole.
Zawarte porozumienie zostanie przedstawione do zaakceptowania przez NFOZ i praktycznie wejdzie w życie, i będzie realizowane w przychodniach i gabinetach, które są podmiotami porozumienia.

Szczegółowy harmonogram realizacji opieki przez poszczególne gabinety i przychodnie stomatologiczne zostanie ustalony z dyrektorami szkół podstawowych naszego miasta.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe