tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Piątek, 24 maja 2019   Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IP.6733.11.2018
Koło, dn. 29.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w dniu 28 listopada 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bartosz Drapiński, BP Projekt Bartosz Drapiński, Kijewo 18/1, 63-000 Środa Wielkopolska postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „budowa sieci wodociągowej”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło
ul. Przemysłowa
działki nr 1/1 ark. mapy 12.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Miasta Koła
Krzysztof Witkowski

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe