tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 21 lipca 2019   Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta

LX Sesja Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na LX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
 
Porządek obrad:
Część I
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Informacja dotycząca warunków wstąpienia do tworzącej się 12. Brygady Obrony Terytorialnej
  w Poznaniu.
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  Sp. z o.o. w Kole za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie finansowe z działalności Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  Sp. z o.o. w Kole za 2017 rok.
 11. Sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
 12. Sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  w Kole za 2017 rok.
 13. Sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej
  Sp. z o. o. w Kole za 2017 rok.
Część II
 1. Informacja z realizacji „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
  w Gminie Miejskiej Koło na rok 2017”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła
  w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła
  w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Kochanowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Korczaka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Korczaka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Czereśniowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miejskiej Koło darowizny udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Składowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej
  w Kole (działki nr: 25/5 i 25/6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej
  w Kole (działka nr: 22/4).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej
  w Kole (działka nr: 22/3).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.  siedzibą w Koninie za 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” oraz trybu i zasad jego nadawania.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 22. Protokół z LVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 23. Protokół z LVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 24. Protokół z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 25. Protokół z LIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 26. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 
                                                                                              Przewodniczący
                                                                                         Rady Miejskiej w Kole
 
                                                                                             / Artur Szafrański /
 
 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe