tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 4 sierpnia 2020   Imieniny: Dominika, Protazego, Jana

Ośrodek ekologiczno-przyrodniczy dofinansowany z WFOŚiGW w Poznaniu

Gmina Miejska Koło otrzymała dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno-przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło” w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie realizacji audycji radiowych i rozwoju ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych oraz rozwoju ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych, planowanych do realizacji w 2016 roku.

W ramach projektu utworzono na terenie Gimnazjum Nr 1 w Kole ośrodek ekologiczno – przyrodniczy. Pracowania została wyposażona w nowoczesne mikroskopy cyfrowe, uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby i powietrza, szkolne zestawy energii odnawialnej, sprzęt komputerowy oraz meble szkolne.


Podczas realizacji projektu stworzono także tablice informacyjne dot. odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu kolskiego, a także album tematyczny. W ramach projektu zbudowano również model kolektora słonecznego przy wykorzystaniu materiałów wtórnych.

Projekt pozwala zwrócić uwagę młodzieży na zagrożenia związane ze wzrostem zużycia paliw kopalnych, głównie ropy naftowej, a jednocześnie upowszechnić wiedzę o efektywności OZE.

Całkowity koszt projektu wyniósł 34.347,91 zł

Dofinansowanie z WFOśiGW: 28.416,02 zł

Link do strony Funduszu: http://www.wfosgw.poznan.pl


  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe