Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. (63) 272-23-11  um@kolo.pl  |  21 Września 2020 r. Imieniny: Jonasza i Mateusza

Społeczna Rada Gospodarcza miasta Koła

Społeczna Rada Gospodarcza miasta Koła jest organem doradczo-opiniodawczym Burmistrza Miasta Koła w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy Miejskiej Koło. 
 
Zadaniem rady jest wspieranie zamierzeń i planów Burmistrza Miasta Koła poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarczych gminy. 

Do głównych zadań rady należy:
 
 1. budowanie wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Miejskiej Koło.
 2. udział lokalnych przedsiębiorców w procesach tworzenia programów gospodarczych Gminy Miejskiej Koło.
 3. wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji miasta.
 4. wyrażanie OpInII dotyczących potrzeb sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych gminy.
 5. wymiana doświadczeń, doradztwo i opiniowanie działań z zakresu polityki gospodarczej miasta.
Kadencja rady trwa cztery lata.
 

Skład Społecznej Rady Gospodarczej miasta Koła:

 1. Czesław Cieślak - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole
 2. Marian Gruchot - Zakład Robót Inżynieryjnych w Kole
 3. Piotr Walkowiak - "Walkowiak" Piekarnia
 4. Krzysztof Szurgot - Przedsiębiorstwo KJS
 5. Rafał Graczyk - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Proma
 6. Piotr Mikołajczyk - Dyrektor Personalny Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o.
 7. Joanna Czynsz-Piechowiak - Dyrektor Generalny Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o.
 8. Robert Gajda - przedsiębiorca
 9. Marcin Sobczak - "TRANS- KOL PALIWA" sp. z o.o.
 10. Paweł Andrzejczak - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
Skład rady, na okres kadencji, zatwierdza Burmistrz Miasta Koła.
 

Regulamin Społecznej Rady Gospodarczej miasta Koła


Organizację pracy rady określa Regulamin Społecznej Rady Gospodarczej.


Załącznik do
Zarządzenia Nr OZ.0050.205.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 10 listopada 2015 r.
 
REGULAMIN
SPOŁECZNEJ RADY GOSPODARCZEJ MIASTA KOŁA
 
§ 1. Społeczna Rada Gospodarcza, zwana dalej radą, jest organem doradczo-opiniodawczym Burmistrza Miasta Koła w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy Miejskiej Koło.
 
§ 2. 1. Do głównych zadań rady należy:
 1. budowanie wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Miejskiej Koło,
 2. udział lokalnych przedsiębiorców w procesach tworzenia programów gospodarczych Gminy Miejskiej Koło,
 3. wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji miasta,
 4. wyrażanie OpInII dotyczących potrzeb sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych gminy,
 5. wymiana doświadczeń, doradztwo i opiniowanie działań z zakresu polityki gospodarczej miasta
§ 3.1. Kadencja rady trwa cztery lata.
2. Skład rady, na okres kadencji, zatwierdza Burmistrz Miasta Koła.
3. Zmiany w składzie rady następują poprzez zgłoszenie na posiedzeniu, przegłosowanie zwykłą większością głosów oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta Koła.

§ 4.1. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje Burmistrz Miasta Koła.
2. Na pierwszym posiedzeniu, rada spośród swoich członków wybiera:
- Przewodniczącego,
- Zastępcę Przewodniczącego,
- Sekretarza.
3. Wybór na funkcje określone w ust. 2 następuje zwykłą większością głosów.

§ 5.1. Rada obraduje na swych posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a w razie Jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego.
3. Przewodniczący rady zawiadamia Burmistrza Miasta Koła o planowanym posiedzeniu.
4. Posiedzenie rady może być również zwołane na wniosek Burmistrza Miasta Koła lub trzech członków rady.
5. Przewodniczący rady powiadamia członków (mailowo lub telefonicznie) o miejscu i terminie posiedzeń, co najmniej 3 dni wcześniej.
6. W każdym posiedzeniu rady uczestniczy Burmistrz Miasta Koła lub jego przedstawiciel.
7. Rada może zapraszać na swoje posiedzenia specjalistów oraz inne osoby, których udział w posiedzeniu uzna za niezbędny dla przygotowania swojej opinii. Osoby te zapraszane są przez Przewodniczącego rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady.

§ 6.1. Posiedzenie rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu, w tym Przewodniczący lub Zastępca
2. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem, który może ulec zmianie po przegłosowaniu.
3. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. Posiedzenia rady są protokołowane i podpisywane przez osobę, która przewodniczy obradom. Do protokołu dołącza się listę obecności.
6. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad z wyszczególnieniem podjętych decyzji (rozstrzygnięć) i wynikami głosowania dla każdej decyzji.
 
§ 7. Zmiany treści regulaminu następują, na wniosek rady, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Koła.
 
§ 8. Obsługę kancelaryjną rady zapewnia Wydział ds. Obywatelskich, Promocji Miasta i Zarządzania Kryzysowego.
 

Załączone pliki:

Dodane: 27 Lipiec 2020  10:40:04    Ostatnia aktualizacja: 13 Sierpień 2020  10:39:07
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA