tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 8 sierpnia 2020   Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Transmisja obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 maja 2020 r.


Link do archiwalnej transmisji XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole,
która odbyła się w dniu 27 maja 2020 roku

http://kolo.esesja.pl/transmisja/7206/xxv-sesja-rady-miejskiej-w-kole-27-maja-2020-r.htm
UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.    

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2019 r., poz. 506 ze zm.)  
zwołuję:
XXV Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 27 maja 2020 roku (środa) o godz. 16.00
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole
ul. Szkolna 2B
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

Sprawozdanie

6. Informacja o umorzeniach, ulgach i zwolnieniach podatkowych w 2019 r.

Informacja
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały
2) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole w postaci nieruchomości gruntowych

Projekt uchwały
3) w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Projekt uchwały
4) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały
8. Protokoły z XXIII i XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
9. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe