tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 26 maja 2020   Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 14 maja 2020 r., godz. 16.00

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.    

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

Proszę o poważne potraktowanie sprawy.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski


Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2019 r., poz. 506 ze zm.)  
zwołuję:
XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole
ul. Szkolna 2B

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
2) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
3) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
4) w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
5) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
6) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
7) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
8) w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały
9) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego.

Projekt uchwały
6. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej.

Informacja
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole  za 2019 rok.

Sprawozdanie
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole  za 2019 rok.

Sprawozdanie
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie
12. Sprawozdanie z działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie
13. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie
14. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok:

a. Komisji Budżetu i Finansów
b. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
c. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego
d. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
e. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
f. Komisji Prawa i Porządku Publicznego.
15. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok.

Sprawozdanie
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe