tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Poniedziałek, 13 lipca 2020   Imieniny: Irwina, Margarety, Sary

Podjęte uchwały pomogą w realizacji zadań służących mieszkańcom

W środę obradowała Rada Miejska. Podjęte uchwały pomogą w realizacji zadań służących mieszkańcom.

Jednogłośnie radni przyjęli przedstawiony przez prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Roberta Gajdę Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022. Dokument stanowić będzie podstawę do działalności inwestycyjnej spółki. W zaproponowanej przez burmistrza miasta formie przyjęli radni regulamin dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejska Koło w 2020 roku. Zatwierdzono również program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole przyjęty został statut Miejskiej Rady Seniorów, który określa tryb wyboru jej członków i zasady działania. Z założenia, rada będzie organem opiniodawczo-doradczym, konsultacyjnym oraz inicjatywnym. Uchwała przewiduje 9-osobowy skład rady, a w jej obsadzie osoby starsze z Koła oraz przedstawicieli podmiotów typu Klub Seniora czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kadencja rady będzie trwała 4 lata. Po wejściu w życie aktu prawnego, obsługą administracyjno-kancelaryjną  zajmie się Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole. Uchwała podobnej treści podejmowana była wcześniej, przez radę poprzedniej kadencji, jednak organu nie udało się dotąd wyłonić.

Przedmiotem obrad była również opłata od posiadania psów - wysokość stawki, zasady ustalania i poboru, termin płatności oraz zwolnienia od jej uiszczania. Roczna wysokość opłaty od posiadania psów wynosi 42 złote (od 1 psa posiadanego przez 1 osobę fizyczną). Wnosi się ją do 30 kwietnia lub w terminie 2 tygodni od nabycia czworonoga (proporcjonalnie do liczby miesięcy). Zwolnienia czasowe dotyczą właścicieli psów adoptowanych i zaczipowanych. Uchwała wskazuje, kto jest całkowicie zwolniony od uiszczania opłaty (m.in. osoby niepełnosprawne i starsze). Wysokość opłaty pozostała na ubiegłorocznym poziomie, a przesunięciu o jeden miesiąc uległ termin jej uiszczania.

Zwiększyła się kwota dotacji celowej dla powiatu kolskiego na realizację zadań inwestycyjnych, bowiem oprócz finansowania przez oba samorządy - miejski i powiatowy - rozbudowy ul. Nagórnej w Kole, powstała wspólna myśl budowy sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole, w celu poprawy bezpieczeństwa. Na pierwsze zadanie miejski samorząd wyasygnuje w 2020 roku dodatkowe środki w wysokości  314 tys. zł.  Z kolei budowa sygnalizacji wymaga wyłożenia z miejskiej kasy 250 tys. zł, również w roku przyszłym, będących połową szacunkowych kosztów inwestycji.

Po rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej radnego Michała Piaseckiego, nastąpiła konieczność uzupełniania składu organu. Obecnie skład Komisji Rewizyjnej tworzą p. Ewa Lewicka, Robert Cesarz, Grzegorz Gibaszek, Halina Musiałek i Maria Sokołowska. Radny Piasecki dołączył do gremium Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe