tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Czwartek, 4 czerwca 2020   Imieniny: Franciszka, Karola, Go¶cimiła

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego prowadzone są prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku. Mając bowiem na uwadze  art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.
 
Zgodnie z art. 47 ust.1 ww. ustawy zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
 
Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku województwa Wielkopolskiego na rok, którego dotyczy uchwała.
 
W związku z powyższym, w terminie do 15 listopada 2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na 2020 r.                                                                                        

Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent lub punkt skupowy.
 
W zgłoszeniu planowanej na 2020 r. powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych należy ująć:

  • czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/ konopi włóknistych;
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste);
  • cel prowadzenia uprawy – cele zostały określone w art. 45 ustawy;
  • lokalizacja uprawy;
  • powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe