tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Poniedziałek, 1 czerwca 2020   Imieniny: Jakuba, Hortensji, Gracjany

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 07.06.2019 r
IP.6733.2.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o postanowieniach i decyzjach dotyczących postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:
 
„budowa sieci kanalizacji deszczowej”.
 
Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło
działki nr 19, 21 ark. mapy 32.
 
  1. zostało wydane postanowienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RPP.611.578.2019.a.MS z dnia 29 maja 2019 r.,
  2. została wydana decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RPP.578.221.2019.b.GT z dnia 29 maja 2019 r.
W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się  z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole,  ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 800 do 1500.
 
Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Lech Brzeziński
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe