tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 15 lipca 2020   Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona

Wkrótce wybór ławników na kadencję 2020-2023

Trwa nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kole (2 osoby) i Sądu Okręgowego w Koninie (5 osób) na kadencję 2020 – 2023. Najważniejszą rolą ławnika jest udział w wydawaniu wyroków i spoglądanie na sprawę bardziej ludzkim, obywatelskim okiem.

Ostatniego dnia czerwca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych, którego dokonać mogą: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Ławnikiem (do jednego sądu) może być wybrany ten, kto: ukończył 30 ale nie przekroczył 70 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nie ma przeciwskazań zdrowotnych, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Z kolei nie mogą pełnić tej funkcji m.in. pracownicy sądów i prokuratur, policjanci, prawnicy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni – szczególnie, iż w gminach miejskich to oni, w głosowaniu tajnym, wybiorą ławników na kolejną, 4-letnia kadencję.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (m.in. informacją z KRS, oświadczeniami kandydata, zaświadczeniem lekarskim, zdjęciem do wniosku, danymi zgłaszających) przyjmowane będą w terminie do 30 czerwca 2019 roku od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 w Biurze Rady Miejskiej w Kole, w ratuszu  (tel. 63 26 27 544). Tu wcześniej można pobrać kartę z załącznikami i uzyskać szczegółowe informacje o naborze. Karty zgłoszenia dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz Urzędu Miejskiego www.kolo.pl i www.bip.kolo.pl. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Biuro Rady Miejskiej w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło z dopiskiem: „Ławnicy – karta zgłoszenia”.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe