tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 11 sierpnia 2020   Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

Nauczyciele kontynuują strajk

Nauczyciele kontynuują strajk, który w całej Polsce trwa od 8 kwietnia. Już trzeci tydzień w placówkach podległych miastu strajkujący nauczyciele nie prowadzą zajęć dydaktycznych, jednak dzieci i młodzież mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Jak w dn. 24 kwietnia 2019 r. wyglądała sytuacja w kolskich przedszkolach i szkołach podstawowych? (stan na godz. 10.00)

W Przedszkolu Miejskim nr 1 na godz. 10.00 nikt nie przystąpił do strajku, na godz. późniejszą przychodzi do pracy 6 nauczycieli, 2 nauczycieli przebywa na urlopie wypoczynkowym, 1 na macierzyńskim, 4 pracowników administracji i obsługi przebywa na L4, 1 na urlopie macierzyńskim, pracę podjęło 11 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi, w placówce przebywa 74 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 nie strajkuje żaden nauczyciel ani pracownik administracji i obsługi, pracę podjęło 9 nauczycieli oraz dyrektor (2 osoby przebywają na zwolnieniu lekarskim, 1 osoba rozpoczyna pracę później) i 9 pracowników (2 na urlopie), którzy zapewniają opiekę 61 dzieciom.

W Przedszkolu Miejskim nr 5 dyrektor i 8 nauczycieli podjęło pracę (1 osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim). Pracują także pracownicy administracji i obsługi - 13 osób. W placówce przebywa 94 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim nr 6 strajkuje 2 nauczycieli. Do pracy przystąpiło 3 nauczycieli (jedna osoba przebywa na urlopie wypoczynkowym, jedna na świadczeniu chorobowym, jedna na urlopie okolicznościowym). Pracują 3 pomoce nauczycieli, dwie przebywają na świadczeniu chorobowym, jedna na urlopie wypoczynkowym. W przedszkolu przebywa 36 dzieci.

W Szkole Podstawowej nr 1 strajkuje 34 nauczycieli, 12 przebywa na zwolnieniu lekarskim, 12 na  wcześniej zaplanowanych wycieczkach z uczniami, 15 podjęło pracę. 14 pracowników administracji i obsługi nie strajkuje. W szkole przebywa 4 uczniów.    

W Szkole Podstawowej nr 2 strajkuje 29 nauczycieli, nie strajkuje 6 nauczycieli (łącznie z p.o. dyrektora i wicedyrektorem). Na zwolnieniu lekarskim/urlopie przebywa 9 nauczycieli. Do strajku nie przystąpiło 13 pracowników administracji i obsługi. W zajęciach uczestniczy 41 uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 3 na 62 zatrudnionych nauczycieli 3 osoby przebywają na urlopie (macierzyńskim lub dla poratowania zdrowia lub uzupełniającym), 6 na zwolnieniu lekarskim, 17 osób przystąpiło do pracy (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej), 32 osoby uczestniczą w strajku, 4 osoby przebywają w innych placówkach. Na 12 zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, 11 osób przystąpiło do pracy a 1 osoba bierze udział w strajku. W świetlicy szkolnej przebywa 10 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej nr 4 do szkoły nie przyszedł żaden uczeń, 3 nauczycieli nie strajkuje, 1 nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim, 1 rozpoczyna pracę później, strajkuje 10 nauczycieli. Pracę podjęło 4 pracowników administracji i obsługi.

W Szkole Podstawowej nr 5 strajkuje 41 nauczycieli (2 osoby przebywają na urlopach dla poratowania zdrowia, 2 osoby na urlopie wypoczynkowym, 6 na L4). Do strajku nie przystąpiło 13 pracowników obsługi (1 osoba przebywa na urlopie). Dyrektor placówki informuje, że wraz z wicedyrektorami oraz katechetą  pracują i zapewniają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, liczba uczniów w szkole w dniu 24.04.2019 r. – 0.
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe