tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 8 sierpnia 2020   Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Jak dziś wyglądała sytuacja w kolskich przedszkolach i szkołach podstawowych?

W Przedszkolu Miejskim nr 1 do strajku przystąpiło 9 nauczycieli i pracowników (na godz. późniejszą niż raport przyszło do pracy 5 nauczycieli, którzy mogą przystąpić do strajku), 1 nauczyciel przebywa na urlopie wypoczynkowym, 1 na macierzyńskim, 2 na L4, 4 pracowników administracji i obsługi przebywa na L4, 1 na urlopie macierzyńskim, pracę podjęło 2 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi, w placówce przebywa 43 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim nr 1 do strajku przystąpiło 9 nauczycieli i pracowników (na godz. późniejszą niż raport przyszło do pracy 5 nauczycieli, którzy mogą przystąpić do strajku), 1 nauczyciel przebywa na urlopie wypoczynkowym, 1 na macierzyńskim, 2 na L4, 4 pracowników administracji i obsługi przebywa na L4, 1 na urlopie macierzyńskim, pracę podjęło 2 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi, w placówce przebywa 43 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 strajkuje 1 nauczyciel, nie strajkują pracownicy administracji i obsługi, pracę podjęło 8 nauczycieli oraz dyrektor (2 osoby przebywają na zwolnieniu lekarskim) i 11 pracowników (1 na zwolnieniu lekarskim), którzy zapewniają opiekę 48 dzieciom.

W Przedszkolu Miejskim nr 5 dyrektor i 6 nauczycieli podjęło pracę (2 osoby przychodzą na popołudniowa zmianę, 1 osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim). Pracują także pracownicy administracji i obsługi - 11 osób (jedna osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim). W placówce przebywa 84 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim nr 6 strajkuje 6 nauczycieli, 2 pomoce nauczyciela  i 1 pracownik fizyczny. Pracę podjęli: 2 pomoce nauczyciela, 3 pracownicy kuchni i 1 pracownik administracji i 1 nauczyciel. Dwie pomoce i nauczyciel przebywają na świadczeniu chorobowym. W przedszkolu przebywa 26 dzieci.

W Szkole Podstawowej nr 1 strajkuje 52 nauczycieli, 12 przebywa na zwolnieniu lekarskim, 12 podjęło pracę. 14 pracowników administracji i obsługi nie strajkuje. W szkole przebywa 5 uczniów. Dyrektor informuje, że do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie (czyli 94 osoby), egzamin przebiegł bez zakłóceń.

W Szkole Podstawowej nr 2 strajkuje 41 nauczycieli, nie strajkuje 8 nauczycieli (łącznie z p.o. dyrektora i wicedyrektorem). Na zwolnieniu lekarskim/urlopie przebywa 6 nauczycieli. Do strajku nie przystąpiło 13 pracowników administracji i obsługi. W zajęciach uczestniczy 52 uczniów (w tym 10 dzieci na zajęciach opiekuńczych i 42 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty).

W Szkole Podstawowej nr 3 na 62 zatrudnionych nauczycieli 2 osoby przebywają na urlopie (macierzyńskim lub dla poratowania zdrowia), 4 na zwolnieniu lekarskim, 11 osób przystąpiło do pracy: rozpoczęło zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej lub uczestniczyło w komisjach egzaminacyjnych, 6 osób przebywa w innych placówkach a 39 osób uczestniczy w strajku. Na 12 zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, 11 osób przystąpiło do pracy a 1 osoba bierze udział w strajku. W świetlicy szkolnej przebywa 3 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej nr 4 do szkoły nie przyszedł żaden uczeń, 3 nauczycieli nie strajkuje, strajkuje 11 nauczycieli. Pracę podjęło 4 pracowników administracji i obsługi. Dyrektor placówki informuje, że wszyscy uczniowie klasy VIII, czyli 12 osób, przystąpiło do egzaminu z matematyki. Nie było żadnych z problemów z przeprowadzeniem egzaminu.

W Szkole Podstawowej nr 5 strajkuje 42 nauczycieli (2 osoby przebywają na urlopach na poratowanie zdrowia, 2 osoby na urlopie wypoczynkowym, 5 na L4). Do strajku nie przystąpiło 13 pracowników obsługi (1 osoba przebywa na L4). Dyrektor placówki informuje, że egzaminy  przebiegają poprawnie i  bez zakłóceń. Do egzaminu przystąpiło 39 uczniów (wszyscy).
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe