tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 24 sierpnia 2019   Imieniny: Bartłomieja, Malwiny, Jerzego

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r.


Zapraszam na V Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i znajdujących się w nich urządzeń.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior +” w Kole.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Koła.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Nagórnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Towarowej.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole
  na 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe