tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 21 lipca 2019   Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 30.11.2018 r
IP.6733.9.2018


OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:

„budowa kablowej linii oświetlenia drogowego”

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło, ul. Klonowa
działki nr 12, część nr 17, nr 1/7, nr 18, część nr 1/11, część nr 1/9 ark. mapy 4 .

zostało wydane postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZPE.3.521.246.2018.MC.3 z dnia 15 listopada 2018 roku.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się  z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole,  ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Miasta Koła
Krzysztof Witkowski

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe