tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Piątek, 24 maja 2019   Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty w SP Nr 5

W dniu 17.10.2018 r nasza szkoła przystąpiła do projektu „Cyfrowa Wielkopolska 2020”, który będzie realizowany w ciągu pięciu lat pod nazwą Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty.

Dnia 18.10.2018 r otrzymaliśmy 1 laptop i 25 tabletów. Została  też stworzona sieć WI-FI z 23 punktami dostępowymi a prędkość przesyłowa sieci to 500 Mb/s. Gdy nauczyciele opiekujący się projektem odbędą szkolenia, uczniowie przystąpią do wykonywania pierwszych zadań projektowych.

Kilka słów o samym projekcie:

Komponent Projektu zorientowany jest na nauki przyrodnicze i matematykę ćwiczenia badawcze w terenie i budowanie umiejętności realizowania projektów uczniowskich.

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe. Praca uczniów będzie koordynowana przez nauczyciela – opiekuna grupy. Zajęcia będą prowadzone metodą projektów z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Całe dorzecze Warty zostanie podzielone na obszary badawcze.

Uczniowie zostaną wyposażeni w specjalistyczne narzędzia pomiarowe i samodzielnie będą przeprowadzać badania przyrodnicze oraz obliczenia matematyczne. 

Podczas realizacji zajęć z uczniami wykorzystana zostanie strategia kształcenia polegająca na nauczaniu opartym o dociekanie naukowe (IBSE). Ponadto jedną z formą realizacji zajęć z uczniami będą badania terenowe.

Grupy projektowe wybiorą obszar wód powierzchniowych regionu wodnego Warty, który będzie stanowił obszar prowadzonych przez nich badań.

Uczniowie wcielą się w rolę badaczy – biologów, chemików, geografów, fizyków, etnologów i wykorzystując odpowiednie metody naukowe oraz narzędzia badawcze będą zbierali dane naukowe dotyczące badanego przez siebie obszaru. Następnie, na udostępnionej im wcześniej, cyfrowej bazie mapowej będą umieszczać kolejne warstwy zebranych przez siebie danych. Efektem ich pracy będzie stworzenie fragmentu mapy obszaru dorzecza Warty, na której zostaną umieszczone informacje i punkty według wcześniej ustalonych kategorii.

Efektem pracy uczniów jednej szkoły będzie stworzenie fragmentu mapy obszaru dorzecza Warty, a końcowym wynikiem pracy wszystkich uczniów objętych wsparciem w ramach Projektu będzie cyfrowa mapa dorzecza Warty.

Wypracowana metoda badawcza oraz specjalistyczne narzędzia badawcze, które zostaną w szkołach po zakończeniu realizacji Projektu będą stanowiły jego wartość dodaną.

Źródło: SP Nr 5 w Kole
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe