tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 26 czerwca 2019   Imieniny: Jana, Pawła, Miromira

LXI Sesja Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na LXI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Koło w roku szkolnym 2017/2018.
 9. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
 10. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2018 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2018 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o. o. w Kole.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło (nr działek: 5/4 i 5/8).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Koło (nr działki: 5/7).
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 21. Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 22. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
 /Artur Szafrański/
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe