tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 11 sierpnia 2020   Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

W niedzielę cała Polska obserwowała kolskie uroczystości!

Niedzielny dzień chlubnie zapisał się na kartach historii naszego miasta. 8 lipca o godzinie 11.00 w Kościele Ojców Bernardynów pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z okazji obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej odprawiona została uroczysta Msza Święta, a po niej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonał Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Liturgii przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Oprawę muzyczną w czasie Mszy świętej zapewnił Dziewczęcy Chór Katedralny z Tarnowa „Puellae Orantes”. Uroczystości zorganizowano, by uczcić liczącą ponad pół tysiąca lat tradycję polskiego Sejmu. Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się w naszym mieście, bowiem między XV a XVIII w. Koło było miejscem sejmików generalnych prowincji wielkopolskiej, poprzedzających Sejmy Walne. 550 lat temu odbył się sejmik generalny w Kole, który stanowił preludium do pierwszego w polskiej historii dwuizbowego Sejmu Walnego w Piotrkowie 9 października 1468 r.
 
Podniosłe obchody były okazją do podkreślenia długiej tradycji polskiego Parlamentu, a naszą uroczystość przekazali na całą Polskę dziennikarze, reprezentujący kilkadziesiąt redakcji. Tłumnie przybyli do Koła, bowiem święto było wyjątkowe, a rocznica wielkiej wagi. Tak ważnych uroczystości i tak wielkiej promocji nasze miasto dotąd nie doświadczyło.

Koło znane jest jako jedno ze starszych miast Polski, które już od XV do XVII wieku było miejscem wielkopolskich sejmików generalnych poprzedzających sejmy walne. Dzięki Janowi Długoszowi i jego dziełu "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego", wiemy, że król Kazimierz Jagiellończyk 1 lipca 1468 roku przybył do Koła, by w dzień św. Małgorzaty 13 lipca, obradować z rycerzami wielkopolskimi nad zebraniem funduszy dla wojska po zwycięsko zakończonej wojnie z zakonem krzyżackim. Sejmiki w Kole kontynuowano aż do początków XVII wieku, czasu rokoszu sandomierskiego (1606–1607). Później, po długiej przerwie, ostatni zjazd generalny pod Kołem odbył się 30 października 1702 roku. Wiemy także, że jeszcze w 1716 roku miał tu miejsce zjazd szlachty województw poznańskiego i kaliskiego.
 
Niedzielne uroczystości miały godnie uczcić liczącą ponad pół tysiąca lat tradycję polskiego Sejmu. Liturgia pod przewodnictwem pasterza diecezji włocławskiej z udziałem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wzbogaciła świętowane rocznice o wymiar duchowy, tak bliski sercom Polaków. Eucharystii przewodniczył ordynariusz naszej diecezji ks. biskup Wiesław Alojzy Mering, a wraz z nim liturgię koncelebrowali: ks. biskup Stanisław Gębicki, o. Teofil Czarniak OFM, ks. prałat Wojciech Kochański i ks. kanonik Józef Wronkiewicz. Obecne było duchowieństwo z terenu miasta i diecezji, wśród nich członkowie kapituł katedralnej, uniejowskiej i sieradzkiej oraz gospodarze świątyni - ojcowie bernardyni.

Biskup Wiesław Alojzy Mering zaznaczył, że w świątyni zasiada druga, najważniejsza osoba RP, Marszałek, wraz z parlamentarzystami, posłami, urzędnikami Kancelarii Sejmu, oraz dostojne duchowieństwo, by wspólnie dziękować za chlubną historię, powstanie wzorca parlamentarnego życia, którym cieszymy się dziś. - Możemy dzisiaj świętować, że prawie dokładnie przed 550 laty tutaj w Kole toczyły się obrady sejmiku, które zapoczątkowały życie parlamentarne, którym cieszymy się od tylu wieków – powiedział ordynariusz diecezji włocławskiej.

Po Eucharystii, Z-ca Burmistrza Miasta Koła Elżbieta Modrzejewska powitała dostojnych gości, m.in.: Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Jego Ekscelencję Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Agnieszkę Kaczmarską i Adama Podgórskiego z Kancelarii Sejmu, duchowieństwo, Posłów Leszka Galembę, Witolda Czarneckiego, Ryszarda Bartosika i Krzysztofa Ostrowskiego, Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemara Witkowskiego, Zofię Itman, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,  samorządowców powiatu kolskiego na czele ze Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem, panią prezes RIO, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, mieszkańców i wszystkich gości. Podziękowała za gościnę Ojcu Gwardianowi Henrykowi Hajzlerowi.
 
- W tym roku obchodzimy jubileusz 550-lecia parlamentaryzmu RP, ten piękny jubileusz przypomina nam, że nasz rodzimy, polski, środkowoeuropejski  parlament ma wielowiekową tradycję, która należy do najdłuższych w Europie – powiedział w swoim wystąpieniu Marszałek Sejmu. - Jej początki sięgają pierwszych wieków, gdy spotykały się zjazdy dzielnicowe w wieku XII i XIII. Parlamentaryzm ukształtowany w II poł XV w i zmieniany pod wpływem różnych nurtów i wzorów aż po dzień dzisiejszy stał się trwałym elementem ustrojowym naszej polskiej państwowości. Zawsze parlament trwał, gdy istniała Rzeczpospolita. Nawet na uchodźctwie podczas II wojny światowej oraz w czasach powojennych. Sejm jest organem, który jednoczył RP na przestrzeni wieków. Wpływał na kształtowanie naszej świadomości politycznej i obywatelskiej. Przyczyniał się do rozwoju prawa, historiografii i kultury. Spotykamy się dzisiaj w Kole, bo właśnie tutaj 550 lat temu z początkiem lipca król polski Kazimierz Jagiellończyk obradował na sejmiku z możnymi i rycerstwem Wielkopolski. Omawiano tam sprawy niezwykle ważne dla Polski, m.in. pieniędzy dla wojska, które wzięło udział w zwycięskiej wojnie z Zakonem Krzyżackim. Szlachta ostateczną decyzję odłożyła na walny zjazd w Piotrkowie, gdzie 9 października 1468 roku król zwołał Sejm Walny i tam pod raz pierwszy obradował Sejm Walny już w kształcie dwuizbowym – senatu i izby poselskiej. Zjechali do niego posłowie z całego królestwa. Po stuleciach od tego wydarzenia, spotykamy się dzisiaj w Kole, uroczym mieście, by uczcić wielkie tradycje sejmowe i przypomnieć jego długie dzieje, a zarazem by podkreślić ogromną rolę w historii polskiego parlamentaryzmu. Właśnie tutaj, od zarania polskiej państwowości, odbywały się wiece starszyzny, a później rycerstwa. Aż do XVIII w. Koło było miejscem sejmików generalnych całej prowincji wielkopolskiej, poprzedzających Sejmy Walne. O znaczeniu tradycji sejmików kolskich świadczy uwieczniony na pamiątkowej tablicy tekst, zaczerpnięty z instrukcji poselskiej sejmiku wielkopolskiego, uwieczniony na pamiątkowym kamieniu: „ułacnienie i prędkie skończenie sejmów wiele na kolskich sejmikach zależy”. Słowa te przypominają nam o parlamentarnej tradycji i historycznej roli Koła.

Marszałek podziękował Jego Ekscelencji za poruszającą homilię odwołującą się do dziejów naszej RP i przywołującą niezwykłe postaci świętych z tej ziemi. Podziękował także władzom Koła za uroczystość, wszystkim obecnym za pielęgnowanie dziedzictwa i włączenie się w obchody doniosłego jubileuszu parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. - Jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy sami kształtują swój polityczny los – zakończył swą wypowiedź Marszałek, po czym dokonał odsłonięcia kamienia i tablicy pamiątkowej poświęconej sejmikom generalnym Wielkopolski odbytym w Kole. Poświęcenia tablicy dokonał Biskup  Włocławski Wiesław Mering.

Po uroczystości pozostało nam miejsce pamięci, piękne wspomnienia i duma z tak niezwykłej, bazującej na naszej historii promocji, bogata galeria fotograficzna i wpisy do księgi pamięci. Marszałek Sejmu pozostawił nam taką sentencję: „Jan Długosz w swoim wiekopomnym dziele odnotował, że w lipcu 1468 r. Koło było miejscem spotkania króla Kazimierza Jagiellończyka ze szlachtą na sejmiku wielkopolskim. Dzisiaj Koło jest pięknym grodem, dumnym ze swojej historii, gdzie kultywowana jest pamięć o doniosłych wydarzeniach z przeszłości. Serdecznie dziękuję włodarzom i mieszkańcom miasta za pielęgnowanie historycznego dziedzictwa. Życzę sukcesów oraz dalszego pomyślnego rozwoju”. Z-ca Burmistrza Miasta Koła Elżbieta Modrzejewska wpisała: „Spotkaliśmy się w tym historycznym miejscu w poczuciu wspólnoty, szukając w nas tego, co nas łączy. Aby jednak to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione musimy pielęgnować pamięć o dokonaniach przodków i przekazywać potomnym właściwe wzorce. Czcząc dokonania przeszłości, uczymy szacunku do Polski, by nasi następcy traktowali dzieje kraju jak drogowskaz do prowadzenia Ojczyzny. Na okoliczność uroczystości związanych z 550-leciem Parlamentaryzmu Rzeczpospolitej, dziękuję dostojnym Gościom za pobyt w Kole i uświetnienie uroczystości patriotycznych. Mieszkańcom Koła życzę wszelkiej pomyślności”.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe