tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Środa, 22 maja 2019   Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

Powołanie szefów kolskiej Policji

11 czerwca br. odbyła się uroczystość związana z powołaniem na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole mł. insp. Artura Foryńskiego oraz powierzenia obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole podinsp. Jackowi Brzęckiemu. Rozkazy personalne wręczył Komendant Wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka.

W ceremonii uczestniczyli, m.in.  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Komendant Powiatowy Policji w Turku, mł. insp. Michał Grzelak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Turku, mł. insp. Roman Ciesielczyk, Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski, Zastępca Burmistrza Miasta Koła Elżbieta Modrzejewska, Kapelan kolskiej Policji ks. Józef Wronkiewicz oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole kom. Michała Bryla. W dalszej części spotkania Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nadkom. Tomasz Winiarski odczytał rozkazy personalne o powołaniu mł. insp. Artura Foryńskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole podinsp. Jackowi Brzęckiemu. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu osobiście wręczył rozkazy nowym szefom kolskiej jednostki.

Mł. insp. Artur Foryński z Policją związany jest od 1994 roku. Służbę rozpoczął w pionie prewencji. Następnie powierzano mu kolejne stanowiska: Specjalisty w referacie dw. z przestępczością gospodarczą, Kierownika Posterunku Policji w Tuliszkowie, Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Turku, Eksperta Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku. Kolejnym etapem kariery było powołanie w 2015 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kole, gdzie nadzorował pion prewencji i ruchu drogowego.

Obejmujący stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Jacek Brzęcki w szeregi Policji wstąpił 24 lata temu. Jest doświadczonym oficerem, który od początku nierozerwalnie związany był z pionem kryminalnym. Służył w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendzie Głównej Policji. Ostatnie 3 lata zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Na koniec uroczystości zaproszeni goście oraz podwładni złożyli gratulacje nowym Komendantom. Szef wielkopolskiej Policji insp. Piotr Mąka dodał, że wzorowy przebieg dotychczasowej pracy pełnionej przez mł. insp. Artura Foryńskiego na stanowisku p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kole utwierdził go w podjęciu decyzji o jego mianowaniu na obecne stanowisko. W podobnym duchu wypowiedział się o podinsp. Jacku Brzęckim, który został oceniony jako spełniający wszelkie kryteria do pełnienia funkcji I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Kole podkreślił, iż dołoży wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom dotychczasowej pracy jednostki oraz dyscypliny służbowej wśród policjantów. Natomiast jego nowo powołany zastępca powierzenie mu nowych obowiązków określił jako zaszczyt oraz wyzwanie, którym zapewnił sprostać.

Mianowani podziękowali za złożone gratulacje oraz słowa uznania, jakie zostały do nich skierowane.

Źródło: http://www.kolo.policja.gov.pl/wl9/aktualnosci/199713,Powolanie-szefow-kolskiej-Policji.html
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe