tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Środa, 22 maja 2019   Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IZ.6733.4.2018
Koło, dn. 12.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o  wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamia się, iż w dniu 8 maja 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „rozdzielcza sieć cieplna”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
miasto Koło 
ul. Konarskiego , ul. Emilii Plater, ul. Narutowicza
działka nr 274/1 arkusz mapy 41 stanowiąca własność: Gmina Miejska Koło (pas drogowy ul. Narutowicza),
działka nr 95 arkusz mapy 33 stanowiąca własność: Gmina Miejska Koło (pas drogowy ul. Konopnickiej),
działka nr 22/2 arkusz mapy 33 stanowiąca własność: Gmina Miejska Koło,
działka nr 68 arkusz mapy 40, działka nr 90 ark. mapy 33 stanowiące własność: Powiat Kolski, 
trwały zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (pas drogowy ul. Konarskiego),
działka nr 198 arkusz mapy 41 stanowiąca własność:  Powiat Kolski, 
trwały zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (pas drogowy ul. Emilii Plater).

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe