tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Wtorek, 19 marca 2019   Imieniny: Józefa, Bogdana, Laili

LIV Sesja Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na LIV Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku 2017.
 8. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą w roku 2017.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole dot. oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Koła w roku 2017.
 10. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Koła na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2018 roku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2025.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Protokół z XXVII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 20. Protokół z XL/2017 Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 21. Protokół z XLII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 22. Protokół z LI/2018 Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 23. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
 Artur Szafrański
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe