tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Czwartek, 13 grudnia 2018   Imieniny: Łucji, Otylii, Włodzisławy

Turniej pożarniczy rozstrzygnięty - laureaci nagrodzeni, nagrody rozdane

Na uroczystym wręczeniu nagród w sali sesyjnej ratusza spotkali się laureaci eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami zmagań byli: Burmistrz miasta Koła wraz z Zarządem Gminnym Oddziału Miejskiego OSP RP. Zwycięzcy odebrali zasłużone nagrody i usłyszeli słowa uznania.

Zebraną w ratuszu młodzież wraz z opiekunami powitali: Z-ca burmistrza miasta Koła Elżbieta Modrzejewska, sekretarz miasta Barbara Szelągowska-Bugajak, prezes zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Kole Jerzy Budka, reprezentujący Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole kapitan Mirosław Łukaski, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Artur Zwierzyński i inspektor wydziału Edyta Adamczyk. Młodzieży z kolskich placówek towarzyszyli nauczyciele: z Zespołu Szkół Technicznych Alina Walasek, z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Mieczysław Wojtasik oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 Sebastian Kalinowski. Na uroczyste wręczenie nagród nie mogli przybyć laureaci z LO wraz z opiekunem Januszem Miłowskim, ale organizatorzy zadbali o to, by zasłużone nagrody trafiły do rąk młodzieży.

W turnieju, jaki rozegrał się w siedzibie OSP Koło nad Wartą, udział wzięło 21 uczestników, najlepsi zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych zaplanowanych na 23 marca w siedzibie KP PSP. Komisja oceniająca podkreśliła dużą wiedzę młodzieży z zakresu przepisów przeciwpożarowych, technik pożarniczych i tradycji ruchu strażackiego. Podczas honorowania zwycięzców w ratuszu, gospodarze i goście podziękowali opiekunom i podkreślili osiągnięcia uczniów, zwracając uwagę na ich zaangażowanie w przygotowanie się do konkursu. Turniej spełnił założony cel, jakim było popularyzowanie wśród młodzieży postaw społecznych i zachęcenia jej do zainteresowania się sprawami bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Laureaci usłyszeli, że w przyszłości są mile widziani w szeregach strażaków zawodowych lub ochotników.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe